Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wiadomości

Ankieta satysfakcji użytkownika BU UWM

 

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej

ANKIETY SATYSFAKCJI UŻYTKOWNIKA

Jej celem jest poznanie Państwa oczekiwań wobec Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Państwa odpowiedzi pozostaną anonimowe i posłużą podniesieniu jakości usług Biblioteki Uniwersyteckiej.

Biblioteka Podróżnika / wiosna 2017

Serdecznie zapraszamy na kolejny, czwarty już, sezon spotkań podróżniczych Biblioteki Kulturalnej, firmowanych hasłem Biblioteka Podróżnika.  

GAMEGRINDER - fotorelacja

Akademicki Klub Miłośników Fantastyki "OLIFANT" oraz Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie zorganizowały 21 stycznia (sobota) XII. Kortowski Mini-konwent Gier Towarzyskich GAMEGRINDER

Przysposobienie biblioteczne

Przysposobienie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych i musi być zaliczone do końca I semestru.

Podstawą zaliczenia przedmiotu Przysposobienie biblioteczne w systemie USOS jest poprawne rozwiązanie testu (minimum 66,67%), w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2017 r.

Legalis - bezpłatny dostęp

Legalis – bezpłatny dostęp przez 5 lat !

Zapraszamy do odbioru kart aktywujących bezpłatny dostęp do  systemu informacji prawnej - Legalis. Karty z kodem czekają na Was w Oddziale Informacji Naukowej i Czytelni Czasopism (I piętro) oraz Kolekcji Nauk Społecznych – Żółta (II piętro).

Po odebraniu karty i aktywacji dostępu (termin aktywacji mija 28.02.2017) otrzymasz dostęp do:

Strony