Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Konkurs na Ogólnopolskiego Bibliotekarza Roku

Katarzyna Bikowska, pracownica Biblioteki Uniwersyteckiej UWM, jako Bibliotekarz roku 2013
woj. warmińsko-mazurskiego reprezentuje nas w konkursie ogólnopolskim.

Ogólnopolski Konkurs Bibliotekarz Roku 2013 organizowany jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Formuła konkursu jest otwarta - kandydaci mogą pracować w różnych typach bibliotek. Oceniane są ich dokonania z różnych obszarów aktywności zawodowej w 2013 r. Ważne jest, aby wykraczały one poza najbliższą, lokalną społeczność, a także służyły promocji czytelnictwa i bibliotek. Istotnym celem konkursu jest wyłonienie kreatywnych osób ze środowiska bibliotekarzy i budowanie nowego, dynamicznego wizerunku zawodu.

Kasia Bikowska pracuje w Kolekcji Nauk Humanistycznych. Zajmuje się kształtowaniem księgozbioru Kolekcji oraz obsługą czytelników. Jest organizatorem projektu pod nazwą „Biblioteka Kulturalna”, w ramach którego odbywają się pokazy filmowe oraz wykłady popularnonaukowe związane z tematyką filmową i muzyczną. „Biblioteka kulturalna” to marka rozpoznawalna nie tyko w społeczności olsztyńskiej, ale również w niektórych środowiskach akademickich naszego kraju. Chętnie angażuje się w różnego rodzaju projekty realizowane przez Bibliotekę Uniwersytecką, administruje nasz profil na Facebooku, uczestniczy w konferencjach, szkoleniach, badaniach ankietowych, prowadzi działalność dydaktyczną. Publikuje zarówno w wydawnictwach tradycyjnych jak i elektronicznych.

Kasia jest przykładem bibliotekarki, która przez swój upór, zaangażowanie oraz pracowitość odniosła sukces zdobywając w tak młodym wieku najwyższy stopień naukowo-zawodowy w bibliotekarstwie polskim, jakim jest bibliotekarz dyplomowany.

Głosowanie trwało do 14 maja, Kasia zdobyła 1565 głosów i zajęła II miejsce.


(fot. U. Ofanowska)