Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Konkursy Urzędu Patentowego RP - Edycja 2016

 

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w organizowanych przez siebie konkursach:

1. XIV edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2016,

2. IV edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej,

3. IV edycji konkursu na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej 2016.

Prace konkursowe można nadsyłać do 20 października (praca naukowa), 22 października (informacja medialna), 4 listopada (film). Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w czasie uroczystej gali. Zapraszamy osoby kreatywne i z pasją!

Terminy, dane kontaktowe, regulaminy i formularze zgłoszeniowe dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się pod adresem: http://www.uprp.pl/konkursy-uprp-2016/Menu05,824,7,index,pl/