Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Narzędzia bibliometryczne - SciVal i InCites

W ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki zostały uruchomione roczne licencje pilotażowe do narzędzi bibliometrycznych: InCites (dodatek do bazy Web of Science) i SciVal (dodatek do bazy Scopus).


Narzędzie SciVal

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamówiło na rok 2018 licencję pilotażową na dostęp do SciVal. Jest to narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus, które oferuje szybki i łatwy dostęp do wyników badań z ponad 8.500 instytucji naukowych z 220 krajów na całym świecie. SciVal pozwala na analizę i wizualizacje wyników badań, zarówno swoich jak i innych naukowców. Zapewnia również możliwość porównania instytucji badawczych lub krajów, identyfikowania opcji współpracy oraz analizy trendów w badaniach, definiując tym samym nowe tematy badawcze.

Funkcje narzędzia:

 • wizualizacja osiągnięć instytucji naukowych,  
 • porównanie dokonań z innymi jednostkami,  
 • ułatwienie oceny potencjalnych współpracowników oraz partnerów,
 • analiza trendów w świecie nauki - patrz opis.  

Jak rozpocząć korzystanie z SciVal?

 1. Wejdź na platformę Scopus (dostęp tylko z komputerów uczelnianych).
 2. Założ osobiste konto na do któregoś z serwisów Elsevier (Science Direct lub Scopus). Konto można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”. (więcej informacji)
 3. Zaloguj się do Scopus i przejdź do zakładki SciVal.

 

Szkolenia online z narzędzia SciVal:

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach narzędzia SciVal organizowanych przez firmę Elsevier. Szkolenia mają charakter modułowy. Na początku każdego szkolenia zostaną w skrócie zaprezentowane różne możliwości SciVal (5 minut), potem nastąpi prezentacja dwóch modułów (każdy po 20 minut), a na koniec pozostanie czas na pytania uczestników (15 minut).

1. SCIVAL – WPROWADZENIE: AUTOR + INSTYTUCJA

Środa 14 marca @ 10:00

Czwartek 15 marca @ 12:00

Autor – Analiza dorobku

 • Czym jest profil autora w Scopus i SciVal i jak go używać?
 • Jak analizować dorobek autora?
 • Jak porównać  swój dorobek z autorami z tej samej dyscypliny?
 • Co to jest ORCID i jak go połączyć z profilem autora w Scopus i SciVal?

Instytucja  – Obraz naszej instytucji w świecie

 • Jak prezentuje się obraz mojej instytucji w świecie?
 • Jakie są silne strony mojej instytucji?
 • Jakie dyscypliny, wg OECD, wypadają najlepiej?
 • Jacy autorzy mają największy wpływ?

 

2. SCIVAL - WPROWADZENIE: DYSCYPLINY + EWALUACJA

Środa 14 marca @ 13:00

Czwartek 15 marca @ 9:00

Dyscypliny – Analiza dyscypliny naukowej wg różnych klasyfikacji

 • Jak korzystać z klasyfikacji dyscyplin naukowych?
 • Jakie są klasyfikacje dyscyplin w Scopus i SciVal?
 • Jak analizować obszary badawcze?
 • Jak identyfikować wiodących autorów, instytucje i czasopisma dla danej dyscypliny?

Ewaluacja – Porównania instytucji i autorów

 • Z jakich wskaźników warto korzystać?
 • Jak porównać dorobek dyscypliny w różnych instytucjach?
 • Porównanie do średniej światowej czy do krajowej?

 


Narzędzie InCites

InCites służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne.

Korzyści dla Autorów:

 • zdefiniowanie i określenie wpływu swojego dorobku naukowego,
 • ocena dziedzin i obszarów działalności naukowej,
 • stworzenie sieci współpracy zarówno współautorskiej, jaki i międzyinstytucjonalnej,
 • wyszukiwanie odpowiednich dla siebie źródeł do publikacji i określenie kierunków w wybranych obszarach w zakresie publikacji naukowych.

Korzyści dla jednostek naukowych:

 • identyfikacja i zarządzanie działalnością naukowo-badawczą oraz określanie jej efektywności,
 • analiza porównawcza do innych konkurencyjnych lub współpracujących instytucji,
 • wsparcie partnerstwa i współpracy,
 • identyfikacja ekspertów, zarówno wewnątrz jak i poza organizacją,
 • promocja silnych stron i własnej specjalizacji.


Jak rozpocząć korzystanie z InCites?

 1. Wejdź na platformę Web of Science (dostęp tylko z komputerów uczelnianych).
 2. Założ osobiste konto na Web of Science. Konto można założyć wybierając w menu opcję “Sign In” a następnie “Register” (patrz kompendium: zakładka dostęp i logowanie). Uwaga: użytkownicy, którzy posiadają już konto osobiste Web of Science, powinni przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta na Web of Science, następnie wyczyścić dane przeglądarki, po czym zalogować się bezpośrednio przez stronę InCites podając login i hasło konta osobistego Web of Science.
 3. Zaloguj się do Web of Science i przejdź do zakładki InCites.

Kompendium wiedzy na temat narzędzia

 

Szkolenia online z narzędzia InCites:

Szkolenia online odbędą się w dniach 12, 13 i 15 marca.

Zapraszamy na szkolenia online organizowane przez firmę Clarivate Analytics, które odbędą się w dniach 12,13 i 15 marca. Zostaną na nich poruszone zagadnienia związane z zaawansowaną analizą bibliometryczną instytucji naukowych możliwą do wykonania dzięki nowo uruchomionej subskrypcji narzędzia InCites, a także kwestie poziomów dostępności literatury naukowej i Open Access. Przedstawione zostaną również rozwijające się zasoby Web of Science w ramach indeksu Emerging Source Citation Index.

InCites B&A bibliometryczna analiza SWOT

Poniedziałek, 12 marca 2018, godz. 10:00 zarejestruj się
Czwartek, 15 marca 2018, 10:00 zarejestruj się

 

Emerging Source Citation Index powiększamy Web of Science

Poniedziałek, 12 marca 2018, godz. 15:00 zarejestruj się
Czwartek, 15 marca 2018, 14:00 zarejestruj się

 

Open Access na Web of Science

Poniedziałek, 13 marca 2018, godz. 10:00 zarejestruj się
Czwartek, 16 marca 2018, 15:00 zarejestruj się