Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Nowe bazy w dostępie testowym

Zapraszamy do korzystania z nowych baz w dostępie testowym:


Psychology Database


Test potrwa do 30 kwietnia 2017

Dostęp :
- w sieci UWM; 
- poza siecią UWM dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu.

 

Baza Psychology Database wydawnictwa ProQuest zawiera 540 tytułów czasopism dostępnych w pełnym tekście, jak również streszczenia i abstrakty. Wiele tytułów jest indeksowanych w PsycINFO. Zakres obejmuje psychikę behawioralną, kliniczną, poznawczą, rozwojową, eksperymentalną, społeczną i społeczną, a także psychobiologię i psychometrykę.

Lista tytułów


Alexander Street


Test potrwa do 30 kwietnia 2017

Dostęp :
- w sieci UWM; 
- poza siecią UWM dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu.

 

Baza Alexander Street Press wydawnictwa ProQuest - to kolekcja materiałów audiowizualnych, unikalnych zapisów video – filmów dokumentalnych i instruktażowych, wywiadów, raportów i wizualizacji z różnych dziedzin medycyny pogrupowane w działach:

 


Access Engineering


Test potrwa do 16 kwietnia 2017

Dostęp :
- w sieci UWM; 
- poza siecią UWM dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu.

 

AccessEngineering jest referencyjną bazą wiedzy dla naukowców, inżynierów, kadry dydaktycznej oraz studentów. Zapewnia dostęp do światowej klasy najbardziej rozpoznawalnej i używanej kolekcji autorytatywnych i regularnie aktualizowanych informacji naukowych. Przydatna jest naukowcom-inżynierom, pracownikom dydaktycznym do nauczania rozwiązywania współczesnych problemów szeroko pojętej inżynierii na rzeczywistych przykładach. AccessEngineering pomaga sprawnie uzyskać pożądane odpowiedzi.

Baza zapewnia dostęp do:

•           najświeższych informacji z dziedzin takich jak: bionauka, kompetencje biznesowe, chemia, inżynieria cywilna, komunikacja/telekomunikacja, energetyka/paliwa, inżynieria środowiska, inżynieria przemysłowa, DIY, materiałoznawstwo, mechanika, zarzadzanie operacyjne, informatyka;
•           650 książek inżynieryjnych;
•           ponad 906 materiałów uzupełnianych comiesięcznie o kolejne takich jak: filmy instruktażowe tworzone na wyłączność dla AccessEngineering przez ekspertów, prezentujące rozwiązania rzeczywistych i bieżących problemów inżynieryjnych;
•           map procesowych gotowych do użycia w prowadzeniu wykładów / kursów;
•           kalkulatory pozwalające na sprawne obliczenia i symulacje wyników przy badaniach naukowych i rozwiązywaniach zagadnień;
•           ponad 4 300 interaktywnych grafów i tabel gotowych do użycia do analizy danych w pracach badawczych / projektach;
•           bieżącego przeglądu najważniejszych innowacyjnych doniesień i badań ze świata inżynierii w trybie 24/7.

 

Film instruktażowy

 


 

BioOne


Test potrwa do 31 maja 2017

Dostęp :
- w sieci UWM; 
- poza siecią UWM dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu.

 

BioOne Complete jest bazą ponad 135 tysięcy artykułów pochodzących z 200 tytułów czasopism od 149 wydawców. Dziedzinowa systematyka zakresu BioOne:

 • Agronomia
 • Biochemia i biologia molekularna
 • Biofizyka
 • Biologia
 • Biologia ewolucyjna
 • Biologia komórkowa
 • Biologia morska i słodkowodna
 • Biologia reprodukcyjna
 • Edukacja
 • Ekologia
 • Entomologia
 • Genetyka i dziedziczenie
 • Geografia fizyczna
 • Geologia
 • Inżynieria
 • Leśnictwo
 • Limnologia
 • Mikrobiologia
 • Nauki o roślinach
 • Nauki o środowisku
 • Ornitologia
 • Paleontologia
 • Parazytologia
 • Radiologia, medycyna nuklearna
 • Rolnictwo, nabiał i nauki o zwierzętach
 • Rybołówstwo
 • Weterynaria
 • Zoologia

Platforma BioOne Complete dostarcza różnorodnych narzędzi pomagających w procesie wyszukiwania pożądanej treści oraz ułatwiających bycie na bieżąco z najnowszymi odkryciami w dziedzinie szeroko rozumianych nauk biologicznych:  

 • alerty, pomagające monitorować najnowszy content pojawiający się na platformie
 • linki do artykułów dla użytkowników
 • możliwość pobrania artykułów do różnorodnych narzędzi cytujących
 • RSS
 • możliwość oznaczenia ‘ulubionych’ artykułów
 • alerty spisów treści
 • lista najczęściej cytowanych artykułów i czasopism


Lista tytułów

Materiały informacyjne dla użytkowników