Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Nowe bazy w dostępie testowym

Zapraszamy do korzystania z nowych baz w dostępie testowym:


Churchill Archive


Churchill Archive to cyfrowa biblioteka ponad 800 000 stron dokumentów z lat 1874 - 1965. Zawierają one zarówno osobistą korespondencję Winstona S. Churchilla z królami, prezydentami, politykami oraz przywódcami wojskowymi, jak i obejmuje unikalne pomoce dydaktyczne.

Dostęp : w sieci UWM, poza siecią - dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu

Test potrwa do 30 czerwca 2017.


Dostęp testowy do specjalistycznych baz EBSCO


Test potrwa do 15 lipca 2017

Dostęp :
- w sieci UWM; 
- poza siecią UWM dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu.
- po wejściu na stronę EBSCOhost należy wybrać:  EBSCOhost Web, a następnie interesującą nas bazę.


Environment Complete


Tematyka bazy Environment Complete obejmuje następujące dziedziny: rolnictwo, ekosystemy, ekologię, energię, odnawialne źródła energii, zasoby naturalne, gospodarkę wodną, geografię, zanieczyszczenie środowiska i gospodarkę odpadami, technologie ochrony środowiska, prawo, politykę państwa, efekty społeczne, planowanie miast i wiele innych zagadnień. Baza zawiera ponad 3,8 miliona rekordów bibliograficznych z ponad 2.200 czasopism amerykańskich i międzynarodowych z archiwami sięgającymi 100 lat wstecz. Baza obejmuje również pełny tekst ponad 180 monografii i ponad 1.200 czasopism naukowych, w tym wiele najbardziej poszukiwanych tytułów z zakresu ochrony środowiska jak np.: Environment (z archiwami od 1975 roku), Science News, Resurgence & Ecologist i inne.
 

Food Science Source


Food Science Source to wszechstronna baza danych zaprojektowana z myślą o potrzebach podmiotów branży żywnościowej i studentów kierunków związanych z żywnością i żywieniem. Szeroki zakres zawartych materiałów zapewnia użytkownikom dostęp do użytecznej i niezbędnej wiedzy odnośnie każdego aspektu tej branży, w tym nauk o żywności, usług żywieniowych, przetwarzania, pakowania, transportu żywności itp. W bazie danych można znaleźć ponad 2.5 miliona rekordów, a także dostęp do pełnej treści ponad 800 publikacji różnego typu np.: czasopism, monografii i publikacji branżowych.
 


Legal Source


Legal Source zawiera pełny tekst najbardziej znanych czasopism naukowych z zakresu prawa i jest autorytatywnym źródłem informacji odnośnie bieżących studiów, myśli i kierunków w dziedzinie prawodawstwa. Baza zawiera ponad 870 czasopism pełnotekstowych, opracowane przez specjalistów szczegółowe dane bibliograficzne artykułów z tysięcy innych czasopism prawniczych, roczników, statutów, publikacji uniwersyteckich i dokumentów rządowych i ponad 300 przeglądów prawnych. Tematyka bazy obejmuje: prawo administracyjne, prawo antymonopolowe, bankowość, prawo gospodarcze, prawo konstytucyjne, prawo karne, planowanie przestrzenne, prawo rodzinne, prawo ubezpieczeniowe, prawo własności intelektualnej, prawo najemcze, korporacje międzynarodowe, prawo patentowe, poświadczenie autentyczności testamentu, papiery wartościowe, prawo podatkowe, rozporządzenia handlowe i wiele innych.


MEDLINE Complete


MEDLINE Complete to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowych czasopism medycznych. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2 500 czasopism indeksowanych w MEDLINE, z czego ponad 1 400 czasopism pełnotekstowych nie jest dostępnych w bazach Academic Search Complete i Health Source. Wśród nich znajdują się pełne teksty najczęściej wykorzystywanych czasopism indeksowanych w MEDLINE bez okresu embarga. MEDLINE Complete z archiwami artykułów pełnotekstowych począwszy od 1865 r. jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej i zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. Baza indeksuje ponad 5 400 czasopism medycznych i biomedycznych według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings).

 


PsycARTICLESBaza PsycBOOKS zawiera ponad 60 000 rozdziałów w formacie PDF z ponad 4 000 książek wydawanych przez American Psychological Association (APA) i innych znanych wydawców oraz zdigitalizowaną kolekcję Archives of the History of American Psychology (AHAP). Do bazy zostały obecnie dodane również najnowsze książki z zakresu psychologii wydawane przez APA bez okresu embarga jak również serie podręczników APA Handbooks in Psychology, które obejmują szeroki zakres tematów z dziedziny psychologii takich jak: uzależnienia, psychoterapia, psychologia wychowania, etyka w psychologii, psychologia multikulturowa, osobowość i psychologia społeczna, psychologia, religia i duchowość, metody badań w psychologii, testy psychologiczne i wiele innych tematów. Baza zawiera ponadto 2 600 klasycznych książek o przełomowym znaczeniu historycznym w dziedzinie psychologii począwszy od 1600 roku i ponad 1 500 unikalnych autorskich rekordów elektronicznych z encyklopedii APA/Oxford University Press Encyclopedia of Psychology.

Test potrwa do 30 czerwca 2017.