Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Nowe bazy w dostępie testowym

Zapraszamy do korzystania z nowych baz w dostępie testowym:


De Gruyter - testowy dostęp do bazy czasopism


Wydawnictwo De Gruyter oferuje dostęp testowy do pełnej treści czasopism z wielu dziedzin, takich jak sztuka, biznes, ekonomia, chemia, informatyka, kulturoznawstwo, historia, prawo, lingwistyka.

Pełna lista tytułów

Dostęp : w sieci UWM, poza siecią - dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu

Test potrwa do 30 listopada 2017.