Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Pomóż udoskonalić Bibliotekę Uniwersytecką

Zapraszamy studentów, pracowników oraz doktorantów do wypełnienia krótkiej
ANKIETY SATYSFAKCJI UŻYTKOWNIKA.

Jej celem jest poznanie Państwa oczekiwań wobec Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Państwa odpowiedzi pozostaną anonimowe i posłużą podniesieniu jakości usług Biblioteki Uniwersyteckiej.

Ankieta jest dostępna w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2016 roku i można ją wypełnić tyko raz w niniejszym okresie. Rezygnacja z wypełnienia ankiety oznacza brak możliwości ponownego wypełnienia jej w trakcie badania (01.04.-30.09.2016). Prosimy o wypełnienie pytań obowiązkowych przed wysłaniem ankiety.

Ankieta ewaluacyjna wymaga logowania, ponieważ powiązana jest ze stroną USOSweb. W celu zalogowania się należy wprowadzić swój identyfikator i hasło, identycznie jak w przypadku logowania do USOS’a. Pomimo logowania ankieta jest anonimowa.

Instrukcja logowania