Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku

Przysposobienie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych i musi być zaliczone do końca I semestru. 

Podstawą zaliczenia przedmiotu Przysposobienie biblioteczne w systemie USOS jest poprawne rozwiązanie testu (minimum 66,67%).

Materiały szkoleniowe są dostępne na platformie Moodle UWM, w zakładce Biblioteka Uniwersytecka - Przysposobienie biblioteczne. Test będzie dostępny od grudnia 2015.
 

Test (rok akad. 2015/2016)


Materiały szkoleniowe (rok akad. 2015/2016)


Osoby odpowiedzialne za Przysposobienie biblioteczne dla poszczególnych wydziałów


Zasady zaliczania przedmiotu PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE -  WSZJK-USOS-BU-1