Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Skanery - dostęp w Bibliotece

Na terenie Biblioteki znajdują się 3 SKANERY (lokalizacja podana przy załączonych fotografiach), z których możecie swobodnie korzystać.
Aby z nich skorzystać wystarczy tylko posiadać ważną kartę biblioteczną/legitymacje studencką.

Wykonane skany można wysłać na maila, zapisać na dowolnym nośniku lub wydrukować (wydruk jest płatny - 20 gr za str., a po odbiór należy się zgłosić do Wypożyczalni, gdzie też uiszcza się ową płatność).

fot. Elżbieta Stawska

Skaner w korytarzu między Kolekcją Przyrodniczo-Techniczną (Zieloną) a Kolekcją Nauk Humanistycznych (Niebieską) - II piętroSkaner przy wejściu do Oddziału Zbiorów Specjalnych (I piętro)

Kolorowy skaner w Oddziale Informacji Naukowej i Czytelni Czasopism - I piętro