Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Śladami Tadeusza Borowskiego - wystawa

Zapraszamy na zwiedzanie wystawy pt. Śladami Tadeusza Borowskiego, który jak niewielu wie, często bywał w Olsztynie.

Tutaj mieszkała jego matka Teofila Borowska. W związku z licznymi odwiedzinami pisarza w stolicy Warmii i Mazur pozostało po nim wiele pamiątek, m.in. zdjęcia, listy czy maszyna do pisania lub portret. Dzięki współpracy z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, oraz prywatnym darczyńcom udało się w jednym miejscu zebrać unikatową kolekcję. Otwarcie wystawy odbyło się 12 maja, przy okazji obchodów XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

Obecnie wśród eksponatów znajdą Państwo m.in. oryginalny maszynopis powielony Tomiku "Gdziekolwiek ziemia", debiutu poetyckiego Tadeusza Borowskiego z 1942 r. . Jest to 10 egzemplarz, ze 150, który skopiował sam Tadeusz Borowski, zawierający dedykację do brata Juliana. Ponadto niezwykle cenne są kopie listów, pochodzące z lat 40. XX wieku, które pisarz pisał m.in. do żony Marii Rundo, stanowiące inspirację opowiadania "U nas w Auschwitz".

Wystawa czynna będzie od 12 maja do 30 czerwca, w godzinach pracy Biblioteki Uniwersyteckiej, czyli od 8:00 do 20:00. ZAPRASZAMY!