Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tydzień Otwartej Nauki 2016

Od 24 do 30 października trwają obchody Open Access Week, międzynarodowego wydarzania znanego w Polsce pod nazwą Tydzień Otwartej Nauki. W tych dniach na całym świecie odbywają się wydarzenia promujące otwarty dostęp do treści naukowych (Open Access), organizowane przez instytucje akademickie, biblioteki, ale także przez naukowców czy studentów.

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego już po raz drugi zaprasza na obchody Tygodnia Otwartej Nauki. Z tej okazji przygotowano kompendium wiedzy na temat otwartej nauki, w którym znajdą Państwo podstawowe informacje na temat OA oraz zestaw linków do polskich i zagranicznych materiałów źródłowych. W Bibliotece Uniwersyteckiej przez cały tydzień trwa akcja informacyjna, której podsumowaniem będzie audycja w radiu UWM FM (gość specjalny – dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM).

Hasłem przewodnim tegorocznej, 9 już edycji jest „Open in Action”. Intencją organizacji SPARC, inicjatora wydarzenia jest zachęcenie autorów publikacji naukowych do udostępniania swoich prac w sposób otwarty. Ma to docelowo zachęcić innych i doprowadzić do upowszechnienia tej praktyki. Działania Tygodnia Otwartej Nauki nie są skierowane wyłącznie do naukowców. Mają zainspirować równych interesariuszy: wydawców, bibliotekarzy, Instytucje naukowe, studentów i doktorantów do zaangażowania na rzecz otwartości i dyskusji na temat korzyści, jakie wynikają z otwartego dzielenia się publikacjami.

Koalicja Otwartej Nauki, która jest koordynatorem polskich obchodów zachęca do organizacji wydarzeń, które wspierają rozwój otwartego dostępu.

Patronem Tygodnia Otwartej Nauki jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.