Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Nauk Medycznych - tak się współpracuje!

Spektakularny odzew Wydziału Nauk Medycznych na prośbę Biblioteki Uniwersyteckiej o dostarczanie kopii publikacji pracowników w związku z tworzeniem Bibliografii Publikacji Pracowników UWM.

Serdecznie dziękujemy profesorowi Tomaszowi Stompórowi i całemu Wydziałowi i liczymy na dalszą tak owocną współpracę.

Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism BU UWM