Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bibliografia publikacji bibliotekarzy


2016


 • Ambrochowicz-Gajownik Anna: Polsko-francuskie stosunki gospodarcze w okresie międzywojennym: nowe postulaty badawcze. Przegląd Środkowo-Wschodni, 2016, T. 1, s. 182-211.
   
 • Baran Scholastyka, Bikowska Katarzyna: Oczekiwania członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej (WMIL) wobec Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) w Olsztynie. Forum Bibliotek Medycznych, 2016 [w druku].
   
 • Baran Scholastyka, Bikowska Katarzyna: Biblioteka medyczna w sieci-wykorzystanie mediów społecznościowych.Forum Bibliotek Medycznych, 2015, nr 2, s. 90-106.
   
 • Baran Scholastyka, Bednarska Ewa, Zieliński Przemysław: Życie i dorobek Zenobiusza Michała Bednarskiego (1923-2014), olsztyńskiego ftyzjatry, historyka i bibliografa medycyny. Forum Bibliotek Medycznych, 2015, nr 2, s. 456-483.
   
 • Baran Scholastyka: Teresa Łagodzińska-Małyszko. Bibliotekarz, 2016, nr 1, s. 40-41.
   
 • Bartnikowska-Szwarc Anita: Śladami Tadeusza Borowskiego – relacja z wystawy w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM. Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski, 2016, nr 1-2, s. 48-51.
   
 • Bikowska Katarzyna: Bibliotekarz dziedzinowy – oczekiwania vs. rzeczywistość, [w:] Biblioteka w społeczeństwie wiedzy. Informacja, edukacja, profesjonalizm, pod red. T. Piestrzyńskiego, J. Jerzyk-Wojteckiej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015, s. 291-305.
   
 • Bikowska Katarzyna: Magia sztuki kulinarnej w cooking anime, [w:] Bajka i mit w sztuce i edukacji, pod red. M. Zaorskiej, I. Borys, Olsztyn: Wydział Humanistyczny UWM, 2016, s. 28-39.
   
 • Bikowska Katarzyna: Pora na inspiracje? Forum Młodych Bibliotekarzy jako bodziec do działań (opinie po 8. FMB w Olsztynie), [w:] Biblioteka w czasie – czas w bibliotece. T. 1.: Przez dzieje ku współczesności, materiały konferencyjne, Lublin 25-26 września 2014, pod red.S. Wojnarowicz i B. Kasperka, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2015, s. 225-236.
   
 • Bikowska Katarzyna: Biblioteka inspiruje. Wiadomości Uniwersyteckie, 2016, nr 6/7, s. 42.
   
 • Bikowska Katarzyna: Biblioteka w portrecie. Wiadomości Uniwersyteckie, 2016, nr, s. 23.
   
 • Bikowska Katarzyna: Bombowe książki. Wiadomości Uniwersyteckie, 2016, nr 1, s. 16.
   
 • Bikowska Katarzyna: Dzielmy się wiedzą. Wiadomości Uniwersyteckie, 2016, nr 12, s. 25.
   
 • Bednarska Ewa, Bednarska-Żytko Iwona: Bibliografia prac dr. nauk med. Zenobiusza Michała Bednarskiego. Forum Bibliotek Medycznych, 2015, nr 2, s. 76-89.
   
 • Bogdańska Bożena, Łuszczyńska Urszula: Piękne miasto - Biesłan, czyli wstrząsająco dobry reportaż. Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski, 2016, nr 1, s. 16-18.
   
 • Bogdańska Bożena: Tajemnicza przygoda – śledztwo-akcja-ukaranie przestępcy, czyli kryminał dla dzieci. Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski, 2016, nr 3-4, s. 10-14.
   
 • Bogdańska Bożena: Nie zmuszajmy dzieci do czytania. Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski, 2016, nr 3-4, s. 22-24.
   
 • Bujko Anna: Czytniki e-booków w wybranych bibliotekach publicznych i naukowych. Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski, 2016, nr 3-4, s. 37-40.
   
 • Garwoliński Tomasz: Zabytkowe zbiory Biblioteki „Hosianum” prezentowane na wystawach współfinansowanych przez Samorząd Olsztyna, Olsztyn: Biblioteka Wyż-szego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum", 2016, ss. 107.
   
 • Garwoliński Tomasz (red.): Iubilaeum Warmiae et Bibliothecae. Wybrane zagadnienia dotyczące 550. rocznicy przyłączenia Warmii do Polski i 450. rocznicy istnienia Biblioteki „Hosianum”, pod red. T. Garwolińskiego, Olsztyn: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum", 2016, ss. 271.
   
 • Garwoliński Tomasz (red.): Zapiski Mikołaja Kopernika w drukach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, pod red. T. Garwolińskiego, Olsztyn: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum", 2016, ss. 383.
   
 • Garwoliński Tomasz: Protokół z posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Lublin, 31 sierpnia – 1 września 2015 roku). Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2016, nr 1, s. 346-348.
   
 • Garwoliński Tomasz: Protokół z XXI Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Lublin, 31 sierpnia – 1 września 2015 roku). Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2016, nr 1, s. 349-353.
   
 • Garwoliński Tomasz: Biogramy nowych członków honorowych Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2016, nr 1, s. 354-356.
   
 • Garwoliński Tomasz: Protokół z posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Warszawa, 24-25 lutego 2016 roku). Fides. Biuletyn Bibliotek Kościel-nych, 2016, nr 2, s. 305-308.
   
 • Garwoliński Tomasz: Protokół z posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Toruń, 18 kwietnia 2016 roku). Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2016, nr 2, s. 309-310.
   
 • Garwoliński Tomasz: Polonika z XVI wieku w Bibliotece „Hosianum”, [w:] Iubilaeum Warmiae et Bibliothecae. Wybrane zagadnienia dotyczące 550. rocznicy przyłączenia Warmii do Polski i 450. rocznicy istnienia Biblioteki „Hosianum”, pod red. T. Garwolińskiego, Olsztyn: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum", 2016, s. 132-189.
   
 • Garwoliński Tomasz: Święta Katarzyna w drukach z XV i XVI wieku ze zbiorów Biblioteki „Hosianum”, [w:] Święta Katarzyna Aleksandryjska w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna, pod red. J. Jezierskiego, K. Parzych-Blakiewicz, P. Rabczyńskiego, Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2016, s. 231-244.
   
 • Garwoliński Tomasz: Analiza księgoznawcza druków z zapiskami Mikołaja Kopernika, [w:] Zapiski Mikołaja Kopernika w drukach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, pod red. Tomasza Garwolińskiego, Olsztyn: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum", 2016, s. 27-40.
   
 • Krogulska-Krysiak Monika, Szymańska-Jasińska Małgorzata: Bibliografia prac naukowych opublikowanych po 1989 roku dotyczących historii Warmii i Mazur w latach 1945-1990, [w:] Warmińsko-Mazurskie studia z historii najnowszej. T. 1, pod red. D. Krysiaka, Olsztyn: Wydawnictwo Littera, 2016, s. 243-317.
   
 • Łuszczyńska Urszula, Bikowska Katarzyna: Sobotnie rozGRYwki w bibliotece. Wiadomości Uniwersyteckie, 2016, nr 5, s. 26.
   
 • Maćkiewicz Katarzyna: Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Forum Bibliotek Medycznych, 2016 [w druku].
   
 • Maćkiewicz Katarzyna: Ocena dorobku naukowego w świetle nowej ustawy parametryzacyjnej. Forum Bibliotek Medycznych, 2016 [w druku].
   
 • Myszko Iwona: Bibliotekarz – pasja i zaangażowanie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski, 2016, nr 1-2, s. 33-34.
   
 • Rudnicka Ewa: Szczury w bibliotece i inne atrakcje. Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski, 2016, nr 3-4, s. 30-31.
   
 • Rudnicka Ewa: Innowacyjne zarządzanie biblioteką akademicką w kontekście działań Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie, [w:] Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy, pod red. M. Wojciechowskiej, Warszawa: SBP, 2016, s. 303-318.

 


2015


 • Baran Scholastyka, Bikowska Katarzyna: Umiędzynarodowienie biblioteki – badania satysfakcji studentów medycyny English Division Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Forum Bibliotek Medycznych, 2014, nr 2, s. 165-177 [druk 2015].
   
 • Baran Scholastyka,  Bikowska Katarzyna : Biblioteka medyczna w sieci- wykorzystanie mediów społecznościowych, Forum Bibliotek medycznych [w druku]
   
 • Baran Scholastyka, Rudnicka Ewa: Biblioteka naukowa a udostępnianie beletrystyki. Na podstawie Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie, [w:] Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie (pod red. Mai Wojciechowskiej), Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2015, s. 209-224.
   
 • Bednarska Ewa Bednarski Zenobiusz: Półsanatorium Akademickie w Kortowie, [w:] Olsztyn uniwersytecki: nauka, praktyka, absolwenci (pod red. Andrzeja Farugi i Bolesława Pilarka), Olsztyn: Stowarzyszenie Absolwentów UWM, Fundacja im. M. Oczapowskiego, 2015, s. 767771.
   
 • Bikowska Katarzyna Manga – tradycyjne elementy kulturowej tożsamości, TH!NK [online], 2015, nr 1, s. 6-13. Dostęp:  http://think.wsiz.rzeszow.pl/2015/08/27/manga-tradycyjne-elementykulturowej-tozsamosci/  
   
 • Bikowska Katarzyna: Żyć jak w japońskiej bajce – o subkulturze fanów mangi i anime w Polsce, w: Naukowe fascynacje bajką (pod red. Adama Grabowskiego i Magdaleny Zaorskiej, Olsztyn: Katedra UNESCO UWM, Centrum Badań Społecznych UWM, 2014, s. 33-43.
   
 • Bikowska Katarzyna: Dyrektor na medal, Wiadomości Uniwersyteckie, 2015, nr 1, s. 34.
   
 • Bikowska Katarzyna: Anatomia według Vesaliusa, Wiadomości Uniwersyteckie, 2015, nr 2, s. 21.
   
 • Bikowska Katarzyna: Profesjonalni w bibliotece, Wiadomości Uniwersyteckie, 2015, nr 10, s. 21.
   
 • Bikowska Katarzyna: Dzielmy się wiedzą, Wiadomości Uniwersyteckie, 2015, nr 12, s. 27.
   
 • Bibliotekarz całym sercem - rozmowa z dr Danutą Konieczną, Bibliotekarz, 2015, nr 5, s. 17-20.
   
 • Bikowska Katarzyna, Stawska Elżbieta: Malowane sercem, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2015, nr 4, s. 25.
   
 • Bogdańska Bożena: Tradycja kontra współczesność. Z Edwardem Cyfusem, warmińskim działaczem regionalnym, gawędziarzem warmińskim, autorem książek o kuchni polskiej rozmawia Bożena Bogdańska, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski [online], 2015, nr 1-2, s. 5-9. Dostęp: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/bwm_2015_1-2.pdf
   
 • Garwoliński Tomasz: Biblioteka Biskupów Warmińskich w Lidzbarku. Zarys dziejów, Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2015, nr 1, s. 53-66.
   
 • Garwoliński Tomasz: Święta Maria Magdalena w drukach z XV i XVI wieku Biblioteki „Hosianum” w Olsztynie, [w:] Św. Maria Magdalena w wierze, pobożności, teologii i sztuce - dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna (pod red. Jacka Jezierskiego, Katarzyny Parzych-Blakiewicz, Pawła Rabczyńskiego), Olsztyn: Warmińskie Wyd. Diecezjalne, 2015, s. 5172.
   
 • Garwoliński Tomasz: Powojenne dzieje Biblioteki Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie, [w:] Cor Dioecesis. 450 lat Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” (1565-2015) (pod red. Andrzeja Kopiczki i Pawła Rabczyńskiego), Olsztyn: Wyższe Seminarium Duchowne „Hosianum”, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, 2015, s. 471-502.
   
 • Garwoliński Tomasz: Oprawa klocka inkunabułów z księgozbioru biskupa Łukasza Watzenrodego w zbiorach Biblioteki „Hosianum” w Olsztynie. Z badań nad dorobkiem introligatora toruńskiego Macieja Hadebera, [w:] Tegumentologia polska dzisiaj (pod red. Arkadiusza Wagnera), Toruń: Wyd. Nauk. UMK, 2015, s. 107-131.
   
 • Garwoliński Tomasz: Protokół z posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Warszawa, 3-4 lutego 2015 roku), Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2015, nr 2, s. 259-261. Konieczna Danuta: Nowe budynki biblioteczne a strategia rozwoju bibliotek akademickich XXI wieku, [w:] Strategia biblioteki. Czas kryzysu – czasem wyzwań dla bibliotek (pod red. Anny Sobiech i Moniki Kozłowskiej), Ostrołęka: Mazowiecki Centrum Poligrafii, 2015, s. 11-23. Zabytkowe zbiory biblioteczne w województwie warmińsko-mazurskim. Stan zachowania (red. nauk. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Danuta Konieczna), Olsztyn: WBP, 2015, 168 s.
   
 • Maćkiewicz Katarzyna: Strona www Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie narzędziem komunikacji z użytkownikiem, Forum Bibliotek Medycznych, 2014, nr 2, s. 156-165 [druk 2015].
   
 • Maćkiewicz Katarzyna: Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Forum Bibliotek Medycznych [w druku].
   
 • Maćkiewicz Katarzyna: Zasady i kryteria oceny pracownika i jego awansu na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie, Biuletyn EBIB [online], 2015, nr 157a. Dostęp: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/349/516  
   
 • Obrębska Agnieszka: Książki pod specjalnym nadzorem, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski [online], 2015, nr 3-4 (w druku).
   
 • Orzeszkowska Franciszka: Stare druki w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej UWM, w: Zabytkowe zbiory biblioteczne w województwie warmińsko-mazurskim. Stan zachowania (red. nauk. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Danuta Konieczna), Olsztyn: WBP 2015, s. 95-110.
   
 • Rogińska-Usowicz Justyna: Czytelnictwo studentów związane z procesem studiowania. Zależności między zmiennymi w badaniach empirycznych na przykładzie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, [w:] Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie (pod red. Mai Wojciechowskiej), Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2015, s. 190-208.
   
 • Rudnicka Ewa: Proces przeprowadzania zmian w układzie zbiorów magazynowych Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie, Bibliotheca Nostra, 2015, nr 2, s. 52-67.
   
 • Rudnicka Ewa: Słodycze dla ciała i ducha, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski [online], 2015, nr 1-2, s. 24-27. Dostęp: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/bwm_2015_1-2.pdf
   
 • Rudnicka Ewa, Błoch Marzena:  IX Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek. Zarzadzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy. Gdańsk 14-15 maja 2015 r. Sprawozdanie z obrad, Biblioteka i Edukacja [online], 2015, nr 7. Dostęp: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/117/109
   
 • Stawska Elżbieta: Wypasione biblioteki, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski [online], 2015, nr 12, s. 12-18. Dostęp: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/bwm_2015_1-2.pdf
   
 • Stawska Elżbieta: Wybieram bibliotekę, Wiadomości Uniwersyteckie, 2015, nr 6-7, s. 32.
   
 • Szymańska-Jasińska Małgorzata: Fritz Gause, Dzieje okręgu i miasta Działdowa. Przełożyła Małgorzata Szymańska-Jasińska ; wstęp i oprac. Grzegorz Jasiński. Działdowo: Działdowska Agencja Rozwoju, 2015, 599 s. (również sporządzenie indeksów).

 

 


2014


 

 • Baran Scholastyka, Bikowska Katarzyna: Mobilność w bibliotece – potrzeba czy już umiejętność? – na próbie Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Forum Bibliotek Medycznych, 2014 R.7 nr 1(13), s. 314-328.
   
 • Bikowska Katarzyna [KB]: Biblioteka Uniwersytecka UWM najpopularniejsza w Polsce!, e-Gazeta Uniwersytecka [online], 2014.
   
 • Bikowska Katarzyna: Bibliotekarskie blogi, mikroblogi i fotoblogi jako forma komunikacji zawodowej, w: „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej : technologia informacyjna w służbie użytkownikowi”, red. nauk. Stanisław Skórka, współpr. Ewa Piotrowska. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014, s. 189-207.
   
 • Bikowska Katarzyna: Bibliotekarz to człowiek renesansu – rozmowa z Katarzyną Bikowską, Kurier Olsztyński [online], 2014, wydanie z 4.05.2014 r.
   
 • Bikowska Katarzyna: Czy Forum uczy? – opinie po 8. Forum Młodych Bibliotekarzy w Olsztynie, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski [online] 2014, nr spec., s. 69-75.
   
 • Bikowska Katarzyna: Każdy czytelnik to zagadka, Gaz. Olszt., 2014, nr 108, s. 8.
   
 • Bikowska Katarzyna: Najlepsza Biblioteka jest w Kortowie,Gaz. Olszt., 2014, dod. Gaz. Uniw. nr 12/105, s. 2u.
   
 • Bikowska Katarzyna: Przegląd badań z zakresu Biblioteki 2.0 w Polsce i na świecie, Biblioteka i Edukacja, [online] 2014, nr 6.
   
 • Bikowska Katarzyna: Rozmowa z Katarzyną Bikowską, laureatką ogólnopolskiego konkursu "Bibliotekarz Roku 2013" / rozm. przepr. Marzena Przybysz, w: Bibliotekarz, 2014, nr 9, s. 29-30.
   
 • Bogdańska Bożena: Etyka zawodowa i przestrzeganie zasad "Kodeksu etyki bibliotekarza i pracownika informacji" w opinii polskich bibliotekarzy - wyniki badań, w: Bibliotekarz Lubelski, Rocznik LVI (2013), s. 67-78.
   
 • Bogdańska Bożena: Rozwój koncentracji dziecka w wieku do 3 roku życia, w: Media a czytelnicy. Studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia, red. M. Antczak, A. Brzóska-Kępa, A. Walczak-Niewiadomska, Łódź 2013, s. 285-302.
   
 • Bogdańska Bożena, Łuszczyńska Urszula: E-learning ujarzmiony. Bibliotekarki vs Moodle, [dok. elektr.], Biuletyn EBIB [on-line] Nr 154(2014).
   
 • Garwoliński Tomasz: Dawny widok na Europę. Cosmographia Klaudiusza Ptolemeusza w zbiorach Biblioteki WSDMW Hosianum w Olsztynie, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski, 2014, nr 1-2, s. 24-26.
   
 • Garwoliński Tomasz: Piękno druków z XVI wieku na przykładzie zabytkowego księgozbioru Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum w Olsztynie w świetle wystąpień na sesji naukowej, Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2014, nr 1 (38), s. 15-24.
   
 • Garwoliński Tomasz: Wspólne dziedzictwo. Ekslibrisy i inne znaki własnościowe ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum w Olsztynie, Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2014, nr 1 (38), s. 31-44.
   
 • Garwoliński Tomasz: Księgi liturgiczne z XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie. Przyczynek do badań nad tradycją liturgiczną na Warmii, Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2014, nr 2 (39), s. 27-42.
   
 • Garwoliński Tomasz: Charakterystyka zbioru druków z XVI wieku Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, Archiwa, Biblioteki, Muzea Kościelne, 2014, t. 102, 2, s. 45-65.
   
 • Garwoliński Tomasz: Św. Mikołaj w drukach z XV i XVI wieku Biblioteki "Hosianum" w Olsztynie, W: „Św. Mikołaj Biskup Myry w wierze, pobożności, teologii i sztuce - dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna”, pod red. K. Parzych-Blakiewicz, Olsztyn 2014, s. 137-148.
   
 • Konieczna Danuta: Kształtowanie kariery zawodowej w bibliotekarstwie. Czy to możliwe w polskich realiach? W: „Bibliotekarz uwolniony – deregulacja czy degradacja”, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok 12-14 czerwca 2013 r., pod red. Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2013, s. 163-177.
   
 • Konieczna Danuta: Nowe rozwiązania architektoniczne i modernizacja polskich bibliotek akademickich, Bibliotekarz, 2014, nr 10, s. 4-10.
   
 • Konieczna Danuta: Olsztyńskie biblioteki, których już nie ma, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski, 2014, nr 1-2, s. 34-42.
 • Krogulska-Krysiak Monika: Wileńszczyzna, Nowogródczyzna i Mińszczyzna na łamach czasopisma krajoznawczego "Ziemia" w latach 1910-1939, Informacja Bibliograficzna, Mrągowskie Studia Humanistyczne, 2014, T.1 (10).

 • Rogińska-Usowicz Justyna: Jak nas widzą… Bibliotekarze i biblioteka uniwersytecka oczami studentów, W: Sfera kultury. Sfera nauki. Współczesny obraz biblioteki, red. Maja Wojciechowska, Gdańsk 2014, s. 167-175.

 • Rogińska-Usowicz Justyna: Sposoby wykorzystania różnych źródeł informacji w pracy własnej studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiegi w Olsztynie na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w roku akademickim 2011/2012, Bibliotheca Nostra, 2014, nr 1(34), s. [21]-33.

 • Rudnicka Ewa, Dubiński Marek: E-eksplozja: narzędzia-metody-użytkownicy – sprawozdanie z konferencji naukowej w Bibliotece Jagiellońskiej z okazji 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Forum Bibliotek Medycznych, 2014, nr 1, s. 481-493.
   
 • Rudnicka Ewa, Dubiński Marek: Każda rocznica skłania do przemyśleń – 650-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Bibliotekarz, 2014, nr 7-8, s. 43-46.
   
 • Rudnicka Ewa: Biblioteki węgierskie w oczach polskiego bibliotekarza, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski, 2014, nr 1-2, s. 28-33 [dokument elektroniczny].
   
 • Rudnicka Ewa, Więckowska Joanna: Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie – VIII Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek. Gdańsk 15-16 maja 2014 r. Sprawozdanie z obrad, Biuletyn EBIB, 2014, nr 151 [dokument elektroniczny].
   
 • Stawska Elżbieta: Europejski Olsztyn, Wiadomości Uniwersyteckie, 2014, nr 11.

 


Rok 2013


 

 • Bikowska Katarzyna: XXI wiek w bibliotece, Wiadomości Uniwersyteckie UWM, 2013, nr 10, s. 15.

 • Bikowska Katarzyna: Manga w bibliotece [dokument elektroniczny], Biuletyn EBIB [online], 2013, nr 5(141).

 • Bikowska Katarzyna: Podróż po kulturze – pięć lat Biblioteki Kulturalnej, [dokument elektroniczny], Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski [online], 2013, nr 3/4.

 • Bikowska Katarzyna: Wielokulturowość mangi i anime – studium przypadków, w: Bajkowe inspiracje literaturoznawców i kulturoznawców. T.2, pod red. M. Zaorskiej i A. Grabowskiego, Olsztyn, 2013, s. 67-86.

 • Bogdańska Bożena: Komunikacja bez słów. [dokument elektroniczny], Biuletyn EBIB [online], 2013, nr 141.

 • Bogdańska Bożena: Książka w kulturze dziecka najmłodszego (od 0 do 3 roku życia), w: Książka i prasa w kulturze, pod red. K. Domańskiej i B. Iwańskiej-Cieślik, Bydgoszcz 2013, s. 331-341.

 • Konieczna Danuta: Informowanie społeczeństwa powinnością bibliotekarza i pracownika informacji. Na marginesie poglądów Abrahama Flexnera, Forum Bibliotek Medycznych, 2013, R.6, nr 1(11), s. 75-79.

 • Maćkiewicz Katarzyna: Przestrzeń wirtualna Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie w ocenie studentów, w: IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy, red. Danuta Dudziak. (Z Problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia), Wrocław 2013, s. 411-421.

 • Rudnicka Ewa: Zarządzanie organizacją tradycyjnych zbiorów w bibliotece akademickiej. Na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie, w: Fizyczna przestrzeń biblioteki, pod red. Mai Wojciechowskiej, Gdańsk 2013, s. 230-246.

 • Rudnicka Ewa: Zmiany kultury organizacyjnej biblioteki na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Forum Bibliotek Medycznych, 2013, nr 1, s. 266-277.

 


Rok 2012


 

 • Ambrochowicz-Gajownik Anna: Powstanie Konsulatów Honorowych II RP w Afryce Północnej – wybrane problemy, Dzieje Najnowsze, 2012, nr 3, s. 3–19.

 • Baran Scholastyka, Bikowska Katarzyna: Biblioteka społecznościowa - nowoczesne przestrzenie a kultura w wersji akademickiej w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie, [dokument elektroniczny], Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski [online], 2012, nr 3/4.

 • Baran Scholastyka, Bikowska Katarzyna: Transformacja zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie z zakresu nauk medycznych, Forum Bibliotek Medycznych, 2011, nr 2(8), s. 184–200.

 • Bikowska Katarzyna: Film i muzyka pośród książek, czyli kolejna odsłona Biblioteki Kultu-ralnej, Gazeta Olsztyńska, wyd. online z 24.10.2012.

 • Bikowska Katarzyna: Manga w bibliotece, Zeszyty Komiksowe, 2012, nr 13.

 • Bikowska Katarzyna: Od magazyniera do infobrokera. O ewolucji funkcji bibliotekarza i bibliotek w dobie czytnika i kebaba, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski, 2012, nr 1/2.

 • Garwoliński Tomasz: Sprawozdanie z XVII Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Kraków, 12–14 września 2011 r.), Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1(32), 2012, s. 218–222.

 • Konieczna Danuta: Bibliotekarz musi wiedzieć więcej! Bibliotekarz, 2012, nr 7/8, s. 4–9.

 • Konieczna Danuta: Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski [online] 2011, nr 3/4.

 • Konieczna Danuta: Nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie, Forum Bibliotek Medycznych, 2011 [druk 2012], R. 4, nr 2(8), s. 156–172.

 • Maćkiewicz Katarzyna: Organizacja przestrzeni architektonicznej Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie, Bibliotheca Nostra, 2011, nr 2 (24), s. 40–49; toż w: III Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy, red. H. Szarski, D. Dudziak. (Z problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia ; 10). Wrocław 2012, s. 209–213.

 • Patejuk Piotr Łukasz: „Die Sagen von Sensburgen Stadtwappen” G. J. Fr. von Hassela jako źródło poznania symboliki herbu miasta Mrągowa, Meritum, t. 3, 2012.

 • Patejuk Piotr Łukasz: Pomnik w Zawadach Małych k. Ostródy jako leśne miejsce upamiętnienia zbrodni hitlerowskiej, w: Las w kulturze polskiej, pod red. W. Łysiaka, Poznań 2012, s. 125–131.

 • Rogińska-Usowicz Justyna: Czytelnictwo studentów w świetle badań empirycznych, „Biblioteka” 2012, nr 16, s. 215-255.

 • Rogińska-Usowicz Justyna: Modele lektury studentów, „Folia Bibliologica. Biuletyn Biblioteki Głównej UMCS” 2011/2012, vol. LIII/LIV, s. 39-54. 

 • Rogińska-Usowicz Justyna: Rola Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w systemie miasteczka uniwersyteckiego, W: Bibliotekarze bez bibliotek, czyli bibliotekarstwo uczestniczące. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Białystok, 18-20 maja 2011, red. J. Kudrawiec, Białystok 2012, s. 181-193.

 • Stawska Elżbieta: Nie samą książką…, Wiadomości Uniwersyteckie UWM, 2012, nr 11, s. 11.

 


 

 • Lata 2010 - 2011

 • Lata 2009 - 2010

 • Lata 1952 - 2010 *

  * Bibliografia publikacji pracowników bibliotek: WSR/ART, WSN/WSP i UWM,   opublikowana w książce Bibliotekarze akademiccy w sześćdziesięcioleciu szkolnictwa wyższego w Olsztynie 1950-2010, pod redakcją Danuty Koniecznej, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2010.