Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Informacja Biblioteczna

ul. Oczapowskiego 12B segment 1, parter, hol; segment 3, I piętro, pok. 113.

Informacja Biblioteczna

tel.: 89 523-49-84, 89 523-32-74 

e-mail: bib.informacja@uwm.edu.pl


 

Lokalizacja: segment 1, parter, hol; segment 3, I piętro, pok. 113.

Tel. 89 523 49-84, 89 523 32-74 

e-mail: bib.informacja@uwm.edu.pl

 

Kierownik: mgr inż. Beata Kozera, kustosz

Kustosze
Mgr Hanna Kantor-Bzdel

 
Mgr Iwona Korytko

 
Mgr Ewelina Łukasik

 
Mgr Elżbieta Szemplińska

 
 

Starsi bibliotekarze
Mgr Anita Bartnikowska-Szwarc

 
Mgr Małgorzata Masiuk