Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jubileusz 60-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej


Jubileusz 60-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej 15 lutego 2011 roku


 

15 lutego 2011 w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się Jubileusz 60-lecia jej istnienia. Wśród zaproszonych gości byli m. in.: rektor UWM: prof. dr hab. Józef Górniewicz, prorektor UWM dr hab. Władysław Kordan, prof. UWM, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Kaliningradzie Aleksiej Czerniakow, byli dyrektorzy Bibliotek WSR/ART, WSP i BU, obecni i byli pracownicy Biblioteki UWM, dyrektorzy i pracownicy bibliotek Olsztyna oraz przedstawiciele władz Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Olsztynie.

Po uroczystym powitaniu przez Panią Dyrektor Małgorzatę Szymańską-Jasińską, wręczono Laury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu i bibliotek akademickich w Olsztynie.

Złote Laury otrzymali byli dyrektorzy: Witold Rumszewicz, Stanisław Bekisz, Irena Suchta, Danuta Konieczna;
Srebrne Laury otrzymali byli wicedyrektorzy: Danuta Wasilewska, Grażyna Wróblewska, Włodzimierz Sebastyański, Barbara Ochranowicz, Barbara Chelt, Teresa Łagodzińska-Małyszko;
Brązowe Laury otrzymali pracownicy zatrudnieni w pierwszych latach istnienia bibliotek WSR i WSN: Helena Wołos, Maria Frankenberg, Barbara Chodań, Halina Krawczyk, Barbara Remiszewska, Nadzieja Worończuk.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Rektor Józef Górniewicz mówił o trudnych początkach, rozwoju i przyszłości Biblioteki. Dyrektorzy bibliotek olsztyńskich składali gratulacje i kwiaty na ręce Pani Dyrektor, podkreślając duże znaczenie BU w regionie i życząc dalszych sukcesów. Wicedyrektor Danuta Konieczna przybliżyła sylwetki poprzednich dyrektorów, zarys dziejów i sytuację obecną Biblioteki.

Dalszy ciąg uroczystości wypełniły wspomnienia byłych dyrektorów i pracowników, którzy z sentymentem opowiadali o latach pracy w Bibliotece. Na koniec głos zabrały: Danuta Konieczna - redaktor, Elżbieta Borajkiewicz i Barbara Idźkowska - współautorki książki Bibliotekarze akademiccy w sześćdziesięcioleciu szkolnictwa wyższego w Olsztynie 1950-2010. Opowiadały one o idei powstania tej publikacji, trudach związanych z odtworzeniem niektórych faktów i nieocenionej pomocy emerytowanych pracowników Biblioteki.