Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Karta samooceny


Karta samooceny jednostki - Biblioteki Uniwersyteckiej

[wzór dokumentu "Karta samooceny..."]


Rok akademicki 2012/2013

Rok akademicki 2013/2014

Rok akademicki 2014/2015

Rok akademicki 2015/2016

Rok akademicki 2016/2017


Analiza raportów samooceny jednostek UWM w Olsztynie


Analiza raportów samooceny podstawowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych UWM w Olsztynie za rok 2012/2013 w zakresie funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia

Analiza realizacji działań podstawowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zakresie doskonalenia funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w roku akademickim 2013/2014

Analiza realizacji działań podstawowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zakresie doskonalenia funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w roku akademickim 2014/2015

Analiza realizacji działań podstawowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zakresie doskonalenia funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w roku akademickim 2015/2016

Analiza realizacji działań podstawowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zakresie doskonalenia funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w roku akademickim 2016/2017


Zalecenia i rekomendacje UWM w Olsztynie


Zalecenia i rekomendacje dla jednostek Uniwersytetu na rok akademicki 2013/2014

Zalecenia i rekomendacje dla jednostek Uniwersytetu na rok akademicki 2014/2015

Zalecenia i rekomendacje dla jednostek Uniwersytetu na rok akademicki 2015/2016

Zalecenia i rekomendacje dla jednostek Uniwersytetu na rok akademicki 2016/2017

Zalecenia i rekomendacje dla jednostek Uniwersytetu na rok akademicki 2017/2018