Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oddział Czasopism Bieżących


ul. Oczapowskiego 12B, segment 3, p. I, pok. 111-113

tel.: 89 524-64-51, 89 524-64-52

e-mail: bib.oprac.czasopisma@uwm.edu.pl


Kierownik:    mgr Ewa Rudnicka, kustosz dyplomowany

Kustosze            mgr Alicja Artemiuk
  mgr Iwona Gawenda
  mgr Lidia Gawrońska
  mgr Dorota Reczyńska
  mgr inż. Jolanta Wołos
  mgr Joanna Wróblewska
   
Starsi bibliotekarze dr inż. Aneta Wółkiewicz
  mgr Magdalena Grabowska
  mgr Agnieszka Radomska

Opis oddziału:

Do podstawowych zadań Oddziału Czasopism Bieżących należy gromadzenie wydawnictw ciągłych, tzn. czasopism, gazet i publikacji monograficznych wydanych w ramach czasopism oraz ich opracowywanie. Pozostałe zadania to:

  • kompletowanie i uzupełnianie zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej poprzez prenumeratę, wymianę krajową i zagraniczną oraz dary
  • tworzenie, we współpracy z władzami Uczelni, planu prenumeraty czasopism
  • przygotowywanie wykazów do przetargów na czasopisma polskie i zagraniczne
  • tworzenie, wysyłanie i modernizacja rekordów bibliograficznych do Katalogu Centralnego NUKAT
  • stała kontrola i modernizacja wszystkich pól rekordów bibliograficznych w związku ze zmianami wydawniczymi
  • ewidencja wpływów bieżących  i ich techniczne opracowywanie
  • gospodarka dubletami
  • wpisywanie poszczególnych roczników do inwentarza
  • współpraca z Biblioteką Narodową w zakresie współtworzenia bazy Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicznych.