Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism


ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, p. I, pok. 114-117, 126-127, 108

tel.: Czytelnia: 89 523-49-57, pok. 114: 89 524-51-87, pok. 117: 89 524-63-08, pok. 108: 89 524 63 83

e-mail: bib.oin@uwm.edu.pl


Kierownik: mgr inż. Jolanta Osiecka-Murawa, kustosz  tel.: 89 523 49 76

Starszy kustosz dyplomowany dr Ewa Rudnicka
  dr inż. Katarzyna Maćkiewicz
   
Kustosze            dr Agnieszka Dąbrowska
  mgr Monika Bartnik
  mgr Elżbieta Borajkiewicz
  mgr Jolanta Brodowska
  mgr Magdalena Grabowska
  mgr inż. Olga Lewandowska
  mgr Emilia Łastowska
  mgr Bogdan Orzeszkowski
  mgr Joanna Suchto
  mgr Bożena Bogdańska
  mgr Izabela Sokołowska
Starsi bibliotekarze mgr inż. Joanna Święcicka

Opis oddziału:

Oddział gromadzi i udostępnia  polskie i zagraniczne czasopisma naukowe i popularno-naukowe z zakresu nauk przyrodniczo-technicznych, społecznych i humanistycznych, czasopisma społeczno-kulturalne, dzienniki, tygodniki oraz wydawnictwa informacyjne, słowniki i encyklopedie. Udostępniane są również polskie i zagraniczne bazy pełnotekstowe, abstraktowe i bibliograficzne, bazy książek elektronicznych i czasopism.

Zakres działania:

 • Obsługa informacyjna użytkowników:
  - realizacja kwerend bezpośrednich, mailowych, telefonicznych
  - pomoc w wyszukiwaniu literatury w źródłach drukowanych i elektronicznych
  - udzielanie informacji katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych
 • Udostępnianie zbiorów na miejscu
 • Realizowanie zamówień z magazynu
 • Szkolenia użytkowników (indywidualne/grupowe) dla studentów, pracowników naukowych – możliwości wyszukiwawcze w źródłach tradycyjnych i elektronicznych, katalog Biblioteki
 • Kształtowanie księgozbioru czasopism
 • Tworzenie listy polskich czasopism elektronicznych na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej
 • Redagowanie strony internetowej Biblioteki
 • Współtworzenie ogólnopolskich baz: BazTech i SIGŻ
 • Administrowanie dostępem do źródeł elektronicznych i ich promocja
 • Sporządzanie raportów cytowań oraz udzielanie  pomocy pracownikom naukowym w sprawach dotyczących oceny bibliometrycznej
 • Zarządzanie zdalnym dostępem do baz danych
 • Przysposobienie biblioteczne - przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz testu na platformie Moodle UWM, uzupełnianie USOS - zaliczenia przedmiotu "Przysposobienie biblioteczne"
 • Prace nad bibliografią publikacji pracowników UWM
 • Oprowadzanie wycieczek