Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oddział Kolekcji Dziedzinowych

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, p. II

e-mail: bib.kol.dziedz@uwm.edu.pl


Kierownik: mgr inż. Beata Kozera, kustosz

Kolekcja Nauk Społecznych (ŻÓŁTA)  tel.: 89 524-64-87, pok. 206

Kustosz mgr Monika Burzyńska
  mgr Lidia Gawrońska
  mgr Katarzyna Jasińska
    mgr Iwona Myszko
   
Starsi bibliotekarze  mgr Urszula Łuszczyńska
  mgr Natalia Niedźwiecka-Elant
  mgr Justyna Rogińska-Usowicz
  inż. Krystyna Dajnowska

Kolekcja Nauk Przyrodniczo-Technicznych (ZIELONA) tel.: 89 523-35-45, pok. 218

Kustosze        mgr inż. Anna Łukasik  
  mgr Teresa Ząbczyk
  mgr Stanisława Żakiewicz
  mgr Alicja Artemiuk
   
Starsi bibliotekarze     lic. Julita Biernacka
  mgr Aneta Pechta
  mgr Justyna Wojda
  dr inż. Joanna Wysocka
   
Bibliotekarz mgr Gabriela Nazaruk

Kolekcja Nauk Humanistycznych (NIEBIESKA) tel.: 89 524-51-43, pok. 215

Kustosze mgr Maria Jagłowska
  mgr Lucyna Kowalczuk
  mgr Joanna Wróblewska
  mgr Małgorzata Rokosa
   
Starsi bibliotekarze  mgr Monika Krogulska-Krysiak

 


Opis oddziału:

Oddział Kolekcji Dziedzinowych gromadzi i udostępnia najnowsze polskie i obce specjalistyczne wydawnictwa książkowe związane z tematyką danej kolekcji. Kolekcja Żółta- nauki społeczne, Kolekcja Zielona – nauki przyrodniczo – techniczne, Kolekcja Niebieska – nauki humanistyczne.

Zakres działania:

Udostępnianie zbiorów na miejscu i na zewnątrz

● Obsługa informacyjna użytkowników:

- pomoc w wyszukiwaniu literatury w źródłach drukowanych i elektronicznych

- udzielanie informacji katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych

● Dbałość o aktualizację i kompletność księgozbioru kolekcji dziedzinowych

● Zamawianie książkowych nowości wydawniczych

● Oprowadzanie wycieczek

● Dyżury w Czytelni Internetowej.