Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Piśmiennictwo o Bibliotece


Rok 2015


 • Baran Scholastyka, Rudnicka Ewa: Biblioteka naukowa a udostępnianie beletrystyki. Na podstawie Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie, [w:] Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie (pod red. Mai Wojciechowskiej), Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2015, s. 209-224.
   
 • Bikowska Katarzyna: Dyrektor na medal, Wiadomości Uniwersyteckie, 2015, nr 1, s. 34.
   
 • Bikowska Katarzyna: Anatomia według Vesaliusa, Wiadomości Uniwersyteckie, 2015, nr 2, s. 21.
   
 • Bikowska Katarzyna: Profesjonalni w bibliotece, Wiadomości Uniwersyteckie, 2015, nr 10, s. 21.
   
 • Bikowska Katarzyna: Dzielmy się wiedzą, Wiadomości Uniwersyteckie, 2015, nr 12, s. 27.
   
 • Bibliotekarz całym sercem - rozmowa z dr Danutą Konieczną, Bibliotekarz, 2015, nr 5, s. 17-20.
   
 • Bikowska Katarzyna, Stawska Elżbieta: Malowane sercem, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2015, nr 4, s. 25.
   
 • Konieczna Danuta: Nowe budynki biblioteczne a strategia rozwoju bibliotek akademickich XXI wieku, [w:] Strategia biblioteki. Czas kryzysu – czasem wyzwań dla bibliotek (pod red. Anny Sobiech i Moniki Kozłowskiej), Ostrołęka: Mazowiecki Centrum Poligrafii, 2015, s. 11-23. Zabytkowe zbiory biblioteczne w województwie warmińsko-mazurskim. Stan zachowania (red. nauk. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Danuta Konieczna), Olsztyn: WBP, 2015, 168 s.
   
 • Maćkiewicz Katarzyna: Strona www Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie narzędziem komunikacji z użytkownikiem, Forum Bibliotek Medycznych, 2014, nr 2, s. 156-165 [druk 2015].
   
 • Maćkiewicz Katarzyna: Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Forum Bibliotek Medycznych [w druku].
   
 • Maćkiewicz Katarzyna: Zasady i kryteria oceny pracownika i jego awansu na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie, Biuletyn EBIB [online], 2015, nr 157a. Dostęp: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/349/516
   
 • Orzeszkowska Franciszka: Stare druki w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej UWM, w: Zabytkowe zbiory biblioteczne w województwie warmińsko-mazurskim. Stan zachowania (red. nauk. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Danuta Konieczna), Olsztyn: WBP 2015, s. 95-110.
   
 • Rudnicka Ewa: Proces przeprowadzania zmian w układzie zbiorów magazynowych Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie, Bibliotheca Nostra, 2015, nr 2, s. 52-67.
   
 • Stawska Elżbieta: Wybieram bibliotekę, Wiadomości Uniwersyteckie, 2015, nr 6-7, s. 32.

 


Rok 2014


 

 • Bibliotekarz to człowiek renesansu – rozmowa z Katarzyną Bikowską [Dokument elektroniczny] / JC // Kurier Olszt. [online] – 2014, nr z dnia 4 maja. 
  Wywiad z Katarzyną Bikowską  - laureatką  konkursu na Warmińsko-Mazurskiego Bibliotekarza Roku 2013.

 • Katarzyna Bikowska na podium w konkursie Bibliotekarz Roku / mp // Gaz. Olszt. - 2014, nr 116, dod. Gaz. Uniw., nr 5(98), s. 4u.
  Dot. Katarzyny Bikowskiej – laureatki 2. miejsca w ogólnopolskim konkursie na Bibliotekarza Roku 2013.

 • Każdy czytelnik to zagadka / Nina Ramatowska // Gaz. Olszt. – 2014, nr 108, s. 8.
  Dot. Katarzyny Bikowskiej – startującej w ogólnopolskim konkursie na Bibliotekarza Roku 2013.

 • Tradycja w centrum intelektualnym / lek // 5 Plus X. - 2014, nr 1, s. 4.
  Dot. otwarcia Izby Tradycji UWM w gmachu BU.
   
 • III wystawa prac Artystycznej Rezerwy Twórczej / Antoni Jarczyk. // 5 Plus X. – 2014, nr 1, s. 14-15.
  Wystawa twórców nieprofesjonalnych UWM w gmachu BU,  m.in. bibliotekarek: Ewy Bednarskiej, Bożenny Koper i Magdaleny Wyspiańskiej.
   
 • Turkusowa dziewczyna / Marek Barański // Gaz. Olszt. – 2014, nr 67, s. 12.
  Wspomnienie o Magdalenie Wyspiańskiej, bibliotekarce zm. dn. 5 marca 2014 r.
   
 • Zagłosuj na Bibliotekarkę Roku // Gaz. Olszt. - 2014, nr 89, dod. Gaz. Uniw. nr 4/89, s. 4u.
  Dot. Katarzyny Bikowskiej, zwyciężczyni konkursu na Warmińsko-Mazurskiego Bibliotekarza Roku 2013, reprezentującej Bibliotekę Uniwersytecką w konkursie ogólnopolskim, organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

   

 


Rok 2013


 

 • Biały Zagrzeb / mah // Wiad. Uniw. UWM. - 2013, nr 4, s. 21.
  Wernisaż oryginalnej instalacji pt. „Biały Zagrzeb” chorwackiego artysty Hanibala Salvaro Haniego (5 marca 2013 r.) pod kopułą Biblioteki Uniwersyteckiej.
 • Bibliotekarz uwolniony - deregulacja czy degradacja / Marek Dubiński, Jadwiga Wojtczak // Bibliotekarz. – 2013, nr 12, s. 30-33.
  Dot. wystąpienia dr Danuty Koniecznej – dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej UWM na IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorg. przez Bibliotekę Uniwersytecką im. J. Giedroycia w Białymstoku z referatem "Kształtowanie kariery zawodowej w bibliotekarstwie. Czy to możliwe w polskich realiach?".

 • Copernicana w rocznicę / Paweł Sobotko ; rozm. Sylwia Zadworna // Wiad. Uniw. UWM. -  2013, nr 3, s. 25.
  Rozmowa z pracownikiem Instytutu Geodezji, Pawłem Sobotko, o jego prywatnej kolekcji literatury kopernikowskiej, wystawionej  w Oddziale Zbiorów Specjalnych BU.
   
 • Copernicana z księgozbioru Pawła Sobotko / Paweł Sobotko. – 5 Plus X. – 2013, nr 2, s. 13.
  Wystawa literatury kopernikowskiej, wystawionej w Oddziale Zbiorów Specjalnych BU.
   
 • Członkowie Grupy A*R*T* po raz drugi pokazali swój dorobek twórczy / Jadwiga Szeremeta, Antoni Jarczyk // 5 Plus X. - 2013, nr 1, s. 23.
  Wernisaż artystów nieprofesjonalnych UWM, m.in. pracowników BU: Ewy Bednarskiej i Magdaleny Wyspiańskiej.
   
 • XXI wiek w bibliotece / Katarzyna Bikowska // Wiad. Uniw. UWM. - 2013, nr 10, s. 15.
  VIII Forum Młodych Bibliotekarzy zorganizowane w dn. 12-13.09.2013 w siedzibie BU.
   
 • Futurysta pod kopułą / Marek Barański // Gaz. Olszt. - 2013, nr 55, s. 8.
  Wernisaż oryginalnej instalacji pt. „Biały Zagrzeb” chorwackiego artysty Hanibala Salvaro Haniego (5 marca 2013 r.) pod kopułą BU.
   
 • Kopernik moja pasja [Dokument elektroniczny] / Paweł Sobotko // Bibl. Warm-Mazur. [online] - 2013, nr 1/2.
  Wystawa prywatnej kolekcji książek z XIX-XX w. dot. Mikołaja Kopernika prezentowana w Oddziale Zbiorów Specjalnych BU.
   
 • Migiem przez szatnię / Jakub Rećko // Gaz. Olszt. – 2013, nr 232, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 1390, s. 5.
  Dot. osób głuchoniemych zatrudnionych w szatni BU.
   
 • Niech żyje bal / Lech Kryszałowicz // Wiad. Uniw. UWM. - 2013, nr 3, s. 23.
  Biblioteka Uniwersytecka jako centrum rozrywki – dziesiąty jubileuszowy bal uniwersytecki.
   
 • Podróże po kulturze – pięć lat Biblioteki Kulturalnej [Dokument elektroniczny] / Katarzyna Bikowska // Bibl. Warm.-Mazur. [online] - 2013, nr  3/4.
  Dot. projektu "Biblioteka Kulturalna" realizowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej od pięciu lat.
   
 • Przestrzeń wirtualna Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie w ocenie studentów / Katarzyna  Maćkiewicz. W: IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy, red. Danuta Dudziak. (Z Problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia), Wrocław, 2013, s. 411-421.
   
 • Rezerwa bardzo twórcza / lek // Wiad. Uniw. UWM. - 2013, nr 11, s. 19.
  III wystawa twórców nieprofesjonalnych UWM w gmachu BU,  m.in. bibliotekarek: Ewy Bednarskiej, Bożenny Koper i Magdaleny Wyspiańskiej.
   
 • Tradycja – nowy dział / lek // Wiad. Uniw. UWM. - 2013, nr 10, s. 30.
  Plan otwarcia w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej Izby Tradycji UWM.
   
 • Tradycja w bibliotece / lek // Wiad. Uniw. UWM. - 2013, nr 11, s. 10.
  Uroczyste otwarcie 14 października 2013 r. Izby Tradycji UWM w gmachu BU.
   
 • Zarządzanie organizacją tradycyjnych zbiorów w bibliotece akademickiej. Na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie / Ewa Rudnicka. W: Fizyczna przestrzeń biblioteki, pod red. Mai Wojciechowskiej, Gdańsk 2013, s. 230-246.
   
 • Zmiany kultury organizacyjnej biblioteki na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / Ewa Rudnicka // Forum Bib. Med. – 2013, nr 1, s. 266-277.

 


Rok 2012


 

 • Artystyczna  Rezerwa Twórcza / Sylwia Zadworna // Wiad. Uniw. UWM. - 2012, nr 11, s. 18.
  Wernisaż artystów nieprofesjonalnych UWM, m.in. pracowników BU: Ewy Bednarskiej i Magdaleny Wyspiańskiej.
   
 • Choinka wykonana z szuflad / GREG // Gaz. Wybor. - 2012, nr 283, dod. Olsztyn, s. 29.
  Nietypowa choinka w Bibliotece Uniwersyteckiej wykonana ze skrzynek katalogowych.
   
 • Digitalizacja archiwalnych numerów "Gazety Olsztyńskiej" z lat 1886-1939 / Maciej Rynarzewski // Wiad. Uniw. UWM. - 2012, nr 5, s. 23.
  Inicjatywa Biblioteki Uniwersyteckiej oraz Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie dot. digitalizacji oraz udostępniania w Bibliotece Cyfrowej UWM archiwalnych numerów "Gazety Olsztyńskiej".
 • 2 wernisaż prac Grupy Artystycznej Rezerwy Twórczej (A*R*T) pracowników UWM w Olsztynie [oprac. Marzena Baniel, Antoni Jarczyk], Olsztyn : Stowarzyszenie Absolwentów UWM, 2012, 42 s.
  Dot. m.in. pracowników BU: Ewy Bednarskiej [s. 21] i Magdaleny Wyspiańskiej [s. 31].

 • Film i muzyka pośród książek / Szczepan Skwarczyński // Gaz. Olszt. - 2012, nr 250, dod. Olsztyn Dzień po Dniu, nr 1340, s. 6.
  Dot. projektu "Biblioteka Kulturalna" realizowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej.

 • Jakość szkoleń bibliotecznych prowadzonych dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Badania pilotażowe / Katarzyna Maćkiewicz. W: Znaczenie i badania jakości w bibliotekach. V Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź-Rogów. Materiały konferencyjne, 2012, s. 231-243.
  Badania ankietowe przeprowadzone wśród studentów UWM.

 • Kronika naukowa [Rok 2011] / oprac. Ewa Chuchro // Prz. Bibl. - 2012, z. 3, s. 419-453.
  Z treści: Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie [informacja o realizacji projektu Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego], s. 431. - [Informacja o przyznaniu Złotego Medalu za Długoletnią Służbę Jolancie Gałeckiej i Barbarze Idźkowskiej (BU UWM w Olsztynie)], s. 447. - [Informacja o przyznaniu Statuetki św. Jakuba Danucie Koniecznej (BU UWM w Olsztynie)], s. 448. - [Informacja o przyznaniu Srebrnego Lauru UWM w Olsztynie Włodzimierzowi Sebastyańskiemu (BU UWM w Olsztynie)], s. 450. - [Informacja o przyznaniu Odznaki "Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" Celinie Witkowskiej (BU UWM w Olsztynie)], s. 451. - [Informacja o przyznaniu Złotego Medalu za Długoletnią Służbę Halinie Żmijewskiej (BU UWM)], s. 451.
   
 • Listy do redakcji // Gaz. Olszt. - 2012, nr 1, s. 11.
  Wzmianka w amerykańskim czasopiśmie bibliotekarskim "American Libraries" nt. niezwykłej choinki zbudowanej z książek w Bibliotece Uniwersyteckiej w Olsztynie.
   
 • Nie samą książką ... / Elżbieta Stawska // Wiad. Uniw. UWM. - 2012, nr 11, s. 9.
  5-lecie Biblioteki Uniwersyteckiej w nowym gmachu.
   
 • Nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie / Danuta Konieczna // Forum Bibl. Med. – 2011 [druk 2012], nr 2(8), s. 156-172.
 • Przegląd pasji twórczych bibliotekarzy : 9. wystawa krajowa, 8 - 28 maja 2012, Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach [katalog pod red. Jana Wiktora Tyry ; oprac. Krzysztof Cymach], Żary : Miejska Biblioteka Publiczna, 2012, 26 s.
  Dot. m.in. bibliotekarki z Biblioteki Uniwersyteckiej Ewy Bednarskiej [s. 6-7].

 • Senat : biblioteczne EKG / lek // Wiad. Uniw. UWM. - 2012, nr 2, s. 3.
  Działalność Biblioteki Uniwersyteckiej tematem posiedzenia Senatu UWM.
   
 • Sto czterdzieści dziewięć skarbów / Franciszka Orzeszkowska ; rozm. Małgorzata Hołubowska // Wiad. Uniw. UWM. - 2012, nr 6, s. 24.
  Wywiad z mgr Franciszką Orzeszkowską, kustoszem Oddziału Zbiorów Specjalnych nt. starych druków w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej.
   
 • Transformacja zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie z zakresu nauk medycznych / Scholastyka Baran, Katarzyna Bikowska // Forum Bibl. Med. - 2011, nr 2(8), s. 184-200.
   
 • Zaszufladkowali choinkę / syla // Wiad. Uniw. UWM. - 2012, nr 12, s. 20.
  Niezwykła choinka wykonana ze skrzynek katalogowych w Bibliotece Uniwersyteckiej.

 


Rok 2011


 

 • Bibliochoinka / mr // Wiad. Uniw. UWM. – 2011, nr 12 s. 14.
  Niezwykła choinka z książek (ponad 1600 woluminów) w Bibliotece Uniwersyteckiej.

 • Biblioteka otwarta na zmiany. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Olsztyn, 20-22 września 2010 r. W: Materiały konferencyjne, red. Danuta Konieczna, Olsztyn : Biblioteka Uniwersytecka, 2011, s. 159.
  Konferencja zorganizowana przez Bibliotekę Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

 • Bibliotekarze akademiccy w sześćdziesięcioleciu szkolnictwa wyższego w Olsztynie 1950-2010 / pod red. Danuty Koniecznej, Olsztyn : Wydawnictwo UWM, 2010// Wiad. Uniw. UWM. - 2011, nr 2, s. 22.
  Omówienie publikacji „Bibliotekarze akademiccy w sześćdziesięcioleciu szkolnictwa wyższego w Olsztynie 1950-2010”.

 • Bibliotekarze jako twórcy Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie [Dokument elektroniczny] / Danuta Konieczna // Bibl. Warm. - Mazur. [online] - 2011, nr 1/2.

 • Centrum Dokumentacji Europejskiej UWM w Olsztynie dla nauki i praktyki regionu / Magdalena Malanowicz. W: Szkice Europejskie. Historia – Gospodarka – Polityka, pod red. Benona Gazińskiego, Olsztyn, 2011, s. 93-102.

 • Choinka z książek w Bibliotece Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie // Por. Bibl. - 2012, nr 1, s. 43.
  Niezwykła choinka z książek  w Bibliotece Uniwersyteckiej.

 • Danuta Konieczna nagrodzona statuetką św. Jakuba / Marzena Przybysz // Bibliotekarz. - 2011, nr 3, s. 36.

 • Gratulacje, fanfary, wzruszenie : uroczystość wręczenia Statuetek św. Jakuba – Nagrody Prezydenta Olsztyna // Gaz. Olszt. - 2011, nr 18, s. 10.
  Dot. m. in. dr Danuty Koniecznej – wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej UWM.
 • Jakuby dla najlepszych / mah // Wiad. Uniw. UWM. - 2011, nr 2, s. 8.
  Dot. m. in. dr Danuty Koniecznej – wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej UWM.

 • Jubileusz 60-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie / Danuta Konieczna // Bibliotekarz. - 2011, nr 5, s. 24-25.

 • Kierunki działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w ostatnich dwóch latach / Marzena Przybysz  // Bibliotekarz. - 2011, nr 10, s. 1-8.
  M .in. o działalności członków SBP z Biblioteki Uniwersyteckiej.

 • Kronika naukowa / oprac. Ewa Chuchro // Prz. Bibl. - 2011, z. 4, s. 583-604.
  M. in. zmiany kadrowe (dyr. Biblioteki UWM Małgorzata Szymańska-Jasińska, zastępca dyr. Danuta Konieczna), odznaczenia i nagrody (Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Danuta Konieczna, Medal Złoty za Długoletnią Służbę - Celina Witkowska).

 • O tym, jak powstawała Biblioteka Uniwersytecka w Olsztynie / Danuta Konieczna. W: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie we wspomnieniach / pod red. Józefa Górniewicza, Olsztyn, cop. 2011, s. 161-170.

 • Olsztyn nie ma prawa mieć kompleksów : Paulina Lipka rozmawia z dr Danutą Konieczną, wicedyrektorką Biblioteki Uniwersyteckiej UWM, laureatką statuetki św. Jakuba w dziedzinie nauki // Gaz. Olszt. - 2011, nr 22, s. 2.
 • Organizacja przestrzeni architektonicznej Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie / Katarzyna Maćkiewicz // Bibl. Nostra. – 2011, nr 2(24), s. 40-49.

 • 1 wernisaż pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie : Grupa A*R*T Artystyczna Rezerwa Twórcza [oprac. Maria Fafińska], Olsztyn : Stowarzyszenie Absolwentów UWM, 2011, 37, [1] s.
  Dot. m.in. bibliotekarek z Biblioteki Uniwersyteckiej [s. 14-15: Ewa Bednarska; s. 17: Barbara Chodań; s. 35-36: Magdalena Wyspiańska].

 • Przestrzeń wirtualna w Bibliotece Uniwersyteckiej w Olsztynie / Katarzyna Maćkiewicz. W: III Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy, red. Henryk Szarski, Danuta Dudziak. (Z Problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia ; 10), Wrocław, 2011, s. 209-213.

 • Statuetki dla najlepszych : Jakub od prezydenta / MART // Gaz. Wybor. dod. Olsztyn. - 2011, nr 17, s. 1.
  Dot. m. in. dr Danuty Koniecznej – wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej UWM.
   
 • Statuetki św. Jakuba w dobrych rękach : w olsztyńskim zamku odbyła się uroczystość wręczenia nagród prezydenta / Ewa Mazgal // Gaz. Olszt. - 2011, nr 17, s. 4.
  Dot. m. in. dr Danuty Koniecznej – wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej UWM.
 • Ściągnij sobie... z półki czyli przestrzenie nowych bibliotek / Danuta Konieczna // Zawód: Architekt.  - 2011, nr 1, s. 18-23.
  Nowoczesne biblioteki, m.in. Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 • Świąteczna choinka zrobiona z Orwella i Hellera / ROB // Gaz. Wybor. - 2011, nr 283,  dod. Olsztyn. s. 1.
  Niezwykła choinka z książek (ponad 1600 woluminów) w Bibliotece Uniwersyteckiej.

 • Zalewa kontakty, w łazience iskrzy : odwilżowa fala wzbiera w mieście / Mariusz Jaźwiński // Gaz. Olszt. - 2011, nr 5, s. 5. 
  Dot. zalania w styczniu 2011 budynku Wydziału Sztuki, w tym pomieszczeń biblioteki wydziałowej.

 


Rok 2010 


 

 • Biblioteka jak supermarket / syla // Wiad. Uniw. UWM.  - 2010, nr 10, s. 14.
  Konferencja naukowa "Biblioteka otwarta na zmiany" zorg. w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM, 20-22 września 2010 r. poświęcona działalności bibliotek uniwersyteckich z wolnym dostępem do zbiorów.

 • Biblioteka w wersji de lux : aktualności - z posiedzenia Senatu/ Lech Kryszałowicz // Wiad. Uniw. UWM. – 2010, nr 12, s. 3.
  Działalność Biblioteki Uniwersyteckiej w roku akad. 2009/2010 przedstawiona na posiedzeniu Senatu UWM.
 • Dłuższy internet tylko dla czytelników / Magdalena Spiczak-Brzezińska // Gaz. Wybor. -  2010, nr 268, dod. Olsztyn, s. 4.
  Punkt bezpłatnego dostępu do internetu m.in. w Bibliotece Uniwersyteckiej.

 • Galeria osobliwości w bibliotece: olsztyńscy studenci nakręcili film promujący uniwersytet / Michał Mańkowski // Gaz. Olszt. – 2010, nr 132, s. 9.
  Wykorzystanie wnętrz Biblioteki Uniwersyteckiej jako scenografii do filmu.
 • Informacja na temat ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Biblioteka otwarta na zmiany", Olsztyn 20-22 września 2010 r. / Danuta Konieczna // Bibl. Warm.- Mazur. [online] - 2010, nr 3/4.
  Konferencja zorganizowana przez Bibliotekę Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

 • Książka - pasuje do ręki / Małgorzata Szymańska-Jasińska; rozm. Małgorzata Hołubowska // Wiad. Uniw. UWM. - 2010, nr 1, s. 11.
  Rozmowa z nowym Dyrektorem Biblioteki UWM.
   
 • Po siódme: nie kseruj : rektor apeluje do studentów o przestrzeganie praw autorskich / Monika Wróblewska // Gaz. Olszt. – 2010, nr 259, s. 6.
  M. in. dot. książek z Biblioteki Uniwersyteckiej UWM.
 • Przegląd pasji twórczych bibliotekarzy : VII wystawa krajowa, 10 maja - 30 czerwca 2010, Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach [katalog pod red. Jana Wiktora Tyry ; oprac. Krzysztof Cymach, Agnieszka Roman], Żary : Miejska Biblioteka Publiczna, 2010, 23 s.
  Dot. m.in. bibliotekarek z Biblioteki Uniwersyteckiej: Ewy Bednarskiej [s. 5] i Magdaleny Wyspiańskiej  [s. 21].

 


1951-2010

Piśmiennictwo o Bibliotekach WSR/ART, WSN/WSP i Bibliotece Uniwersyteckiej,  opublikowane w książce Bibliotekarze akademiccy w sześćdziesięcioleciu szkolnictwa wyższego w Olsztynie 1950-2010, pod redakcją Danuty Koniecznej, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2010.