Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Punkt Informacji Normalizacyjnej

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, p. I, pok. 106-112 - Oddział Zbiorów Specjalnych

tel. 89 524-63-44, 89 524-63-05

e-mail: pinuwm@uwm.edu.pl

mgr Małgorzata Szymańska-Jasińska, starszy kustosz dyplomowany


Polski Komitet Normalizacyjny

Opis oddziału:

Punkt Informacji Normalizacyjnej jest autoryzowany przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). PIN udziela informacji w oparciu o wydawnictwa normalizacyjne takie jak: Katalogi Polskich Norm, miesięcznik "Normalizacja”, wydanie polskie Międzynarodowej Klasyfikacji Norm ICS, raporty techniczne ISO i IEC, przewodniki ISO i IEC. Punkt Informacji Normalizacyjnej otrzymał Świadectwo Stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12. Audyt Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbył się w dniach 25.11.2016 roku. Dzięki czemu, PIN otrzymał kompletny i aktualny zbiór Polskich Norm, który udostępniany jest bezpłatnie na miejscu w wersji elektronicznej w formie PDF. Dysponuje bazą danych Polskich Norm, dostępną na stronie PKN-u. Zgodnie z umową o współpracy ze szkołą wyższą zawartą przez Rektora UWM i Prezesa PKN w dniu 3 stycznia 2011 roku dla pracowników i studentów UWM istnieje możliwość wykonania w uzasadnionych przypadkach wydruku fragmentów norm elektronicznych (tabele, wykresy, schematy) na potrzeby dydaktyczne/naukowe.

Prawa autorskie do Polskich Norm:

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169 poz. 1386 z późn. zm.) Polskie Normy są chronione prawem autorskim jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (PKN). Wydawanie i rozpowszechnianie na dowolnym nośniku (papierowym lub elektronicznym) Polskich Norm wymaga uzyskania zgody PKN na taką działalność. Polskie Normy i inne produkty normalizacyjne posiadają oznakowanie w postaci hologramu lub znaku wodnego. Publikowanie dokumentów nie posiadających oznakowania PKN jest niezgodne z aktualnym stanem prawnym, a informacje zawarte w takich dokumentach mogą być niekompletne lub nieaktualne.

Regulamin Punktu Informacji Normalizacyjnej