Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Seminaria dla pracowników Biblioteki


Rok 2017/2018


 

 • 30 listopada 2017 - Bibliotekarz w bibliotece naukowej - dr inż. Katarzyna Maćkiewicz

 • 14 grudnia 2017 - Między Londynem a Marsylią. Doświadczenia bibliotekarskie - dr Anna Ambrochowicz-Gajownik

 • 18 stycznia 2018 - Architektura bibliotek Katalonii - Ewa Rudnicka

 • 22 marca 2018 - Motyw miasta w sztuce ilustratorskiej na przykładzie wybranych starych druków z XV-XVII w. ze zbiorów Biblioteki „Hosianum” - Ks. dr Tomasz Garwoliński

 • 26 kwietnia 2018 - Wolontariat biblioteczny: Światowy Kongres IFLA, 19-25.08.2017, Wrocław - Katarzyna Bikowska, Olga Gierulska

 • 7 czerwca 2018 - Profil naukowca w środowisku cyfrowym - dr inż. Katarzyna Maćkiewicz


Rok 2016/2017


 • 17 listopada 2016 - Strategia obsługi użytkownika - mgr Małgorzata Wiśniewska
   
 • 15 grudnia 2016 - Pierwsze książki. Najwcześniejsze zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej, ich pochodzenie, proweniencja, tematyka. Zbiory Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi - dr Anna Bujko
   
 • 19 stycznia 2017 - Bibliotekarz – pracownik biblioteki. Rozwiązania niemieckie i angielskie - mgr Ewa Rudnicka
   
 • 16 lutego 2017 - Biblioteka Uniwersytecka w opinii użytkowników i bibliotekarzy - dr inż. Scholastyka Baran, dr inż. Katarzyna Maćkiewicz
   
 • 23 lutego 2017 - Jedyny na świecie egzemplarz starego druku Agenda parva z 1622 roku i jego wypożyczenie do Estońskiego Muzeum Narodowego - ks. Tomasz Garwoliński
   
 • 23 marca 2017 - Historia Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie i współpraca Biblioteki Uniwersyteckiej na rzecz osób niepełnosprawnych - Dorota Filip, Iwona Myszko
   
 • 13 kwietnia 2017 - Inbound marketing w bibliotece - Katarzyna Bikowska

 


Rok 2015/2016


 

 • 12 listopada 2015 - Wykorzystania portalu społecznościowego Facebook w pracy bibliotekarza - Katarzyna Bikowska
   
 • 3 grudnia 2015 - Analiza SWOT Biblioteki Uniwersyteckiej - dr inż. Katarzyna Maćkiewicz
   
 • 17 grudnia - Student niepełnosprawny w bibliotece - Iwona Myszko
   
 • 21 stycznia 2016 -  Król, klient, partner – rola użytkownika w bibliotekach nadbałtyckich - Ewa Rudnicka
   
 • 18 lutego 2016 - Dzieła kartograficzne Ptolemeusza i Orteliusa w zbiorach Biblioteki WSDMW Hosianum w Olsztynie - ks. Tomasz Garwoliński
   
 • 17 marca 2016 - Nowa tożsamość bibliotekarza w świetle najważniejszych zadań bibliotek akademickich - dr inż. Scholastyka Baran
   
 • 14 kwietnia 2016 - Opis stanowiska pracy - Ewa Rudnicka i Katarzyna Rzempołuch-Pallasch
   
 • 5 maja 2016 - Polskie biblioteki i archiwa za granicą – badania i refleksje - dr Anna Ambrochowicz-Gajownik
   
 • 2 czerwca 2016 - Utylitarna rola stylu i savoir vivre wizażu w pracy - Elżbieta Stawska

 


Rok 2014/2015


 

 


Rok 2013/2014


 
 • 17 października 2013 - Udział bibliotek w parametryzacji jednostek naukowych - dr inż. Katarzyna Maćkiewicz

 • 7 listopada 2013 - System komputerowy Biblioteki Uniwersyteckiej (spotkanie szkoleniowe) - Jolanta Gałecka

 • 21 listopada 2013 - Analiza SWOT Biblioteki Uniwersyteckiej - dr inż. Katarzyna Maćkiewicz, dr Scholastyka Baran

 • 19 grudnia 2013 - Biblioteki jako centra informacyjne i multimedialne na Węgrzech czyli peregrynacje bibliotekarza - Ewa Rudnicka

 • 23 stycznia 2014 - Elektroniczne źródła informacji w Bibliotece Uniwersyteckiej w Olsztynie w latach 1990-2013 - analiza zmian, nowości - Jolanta Osiecka-Murawa

 • 6 marca 2014 - Jedność w różnorodności - działalność CDE w Olsztynie - Olga Gierulska

 • 20 marca 2014 - Co napisał Kopernik? Stan badań nad rękopiśmiennymi notatkami Mikołaja Kopernika w najstarszym inkunabule ze zbiorów Biblioteki Hosianum - ks. Tomasz Garwoliński

 • 17 kwietnia 2014 - Biblioteka 2.0, biblioteka w chmurze, nowe technologie - Katarzyna Bikowska, dr Scholastyka Baran

 • 22 maja 2014 - Projekt „Numer Magazynowy” - Ewa Rudnicka

 • 5 czerwca 2014 - Stare druki w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie - Franciszka Orzeszkowska

 


Rok 2012/2013


 

 • 29 października 2012 - Wpływ otwartej nauki i kompetencji informacyjnych na jakość usług bibliotecznych - dr inż. Katarzyna Maćkiewicz

 • 26 listopada 2012 - Kształcenie ustawiczne bibliotekarzy - dr Danuta Konieczna 

 • 17 grudnia 2012 - Biblioteki i repozytoria cyfrowe - Maciej Rynarzewski

 • 28 stycznia 2013 - Warsztat informacyjny z nauk pedagogicznych - dr Agnieszka Dąbrowska 

 • 28 lutego 2013 - Zasoby biblioteki Hosianum i warsztat informacyjny z teologii - ks. Tomasz Garwoliński

 • 4 kwietnia 2013 - Warsztat informacyjny z nauk historycznych - Piotr Patejuk

 • 25 kwietnia 2013 - Słowniki i inne źródła informacji biograficznej - Przemysław Zieliński 

 • 23 maja 2013 - Czytelnictwo podręczników - Justyna Rogińska-Usowicz

 


Rok 2011/2012


 

 


Rok 2010/2011


 

 


Rok 2009/2010


 

 • 20.10.2009 - Bibliotekarz dziedzinowy - Anna Łukasik

 • 30.11.2009 - Broker informacji - Jolanta Osiecka-Murawa    

 • 25.01.2010 - Katalog centralny NUKAT - Beata Anek-Kucharek

 • 22.02.2010 - Digitalizacja i biblioteki cyfrowe - Anna Leś, Maciej Rynarzewski   

 • 29.03.2010 - Możliwości wyszukiwawcze w polskich źródłach elektronicznych - Elżbieta Borajkiewicz, Elżbieta Usowicz

 • 26.04.2010 - Możliwości wyszukiwawcze w zagranicznych źródłach elektronicznych - Bogdan Orzeszkowski

 • 7.06.2010 - Misja Centrum Dokumentacji Europejskiej - Magdalena Malanowicz