Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Bibliotece Uniwersyteckiej


Skład Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w Bibliotece Uniwersyteckiej


27 maja 2010 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej został powołany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na kadencję 2009-2012 w składzie:

dr inż. Scholastyka Baran - przewodnicząca

dr inż. Katarzyna Maćkiewicz - przedstawiciel Biblioteki Uniwersyteckiej

mgr Maciej Rynarzewski - przedstawiciel Biblioteki Uniwersyteckiej

mgr Piotr Patejuk - przedstawiciel doktorantów

Nina Kupryjaniuk - przedstawiciel studentów
 

Na kadencję 2012-2016 został powołany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

na lata 2012-2014 w składzie:

dr inż. Scholastyka Baran - przewodnicząca

dr inż. Katarzyna Maćkiewicz - przedstawiciel Biblioteki Uniwersyteckiej

mgr Maciej Rynarzewski - przedstawiciel Biblioteki Uniwersyteckiej

mgr Marta Lik - przedstawiciel doktorantów

Zuzanna Karbowiak - przedstawiciel studentów

Daria Szymańska - przedstawiciel studentów

na lata 2015-2016 w składzie:

dr inż. Katarzyna Maćkiewicz - przewodnicząca

dr inż. Scholastyka Baran - przedstawiciel Biblioteki Uniwersyteckiej

mgr Maciej Rynarzewski - przedstawiciel Biblioteki Uniwersyteckiej

mgr Marta Lik - przedstawiciel doktorantów

Zuzanna Karbowiak - przedstawiciel studentów

Daria Szymańska - przedstawiciel studentów

Na kadencję 2016-2020 został powołany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w składzie:

dr inż. Katarzyna Maćkiewicz - przewodnicząca

dr inż. Scholastyka Baran - przedstawiciel Biblioteki Uniwersyteckiej

mgr Maciej Rynarzewski - przedstawiciel Biblioteki Uniwersyteckiej

mgr Bożena Bogdańska - przedstawiciel Biblioteki Uniwersyteckiej
 


Cele i działania


Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia podejmuje działania na rzecz doskonalenia jakości kształcenia w Uniwersytecie w obszarach określonych Uchwałą Nr 355 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.

Działania priorytetowe w polityce jakości dotyczą:

  • monitorowania i weryfikacji efektów kształcenia;
  • opracowania procedury ewaluacji oraz doskonalenia efektywności WSZJK;
  • opracowania procedury przeprowadzania samooceny funkcjonowania jednostki;
  • powiązania obszarów kształcenia z potrzebami społecznymi i gospodarczymi kraju oraz regionu;
  • upowszechniania idei uczenia się przez całe życie;
  • zapewnienia łączności nauczania z badaniami naukowymi;
  • podnoszenia prestiżu, atrakcyjności, konkurencyjności UWM na krajowym i zagranicznym rynku edukacyjnym;
  • podnoszenia jakości procesu dydaktycznego poprzez doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich;
  • opracowania systemu motywującego nauczycieli akademickich do działań projakościowych w obszarze dydaktyki.