• English
  • Polski

University Library

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Department of Special Collections


ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, p. I, pok. 106-112

tel.: 89 524-63-44, 89 524-63-06

e-mail: bib.zb.specjalne@uwm.edu.pl


Kierownik: mgr Małgorzata Szymańska-Jasińska, starszy kustosz dyplomowany

Kustosze            mgr Anna Leś
  mgr Larysa Levytska
  mgr Franciszka Orzeszkowska
  mgr Sylwia Pac
   
Starszy bibliotekarz mgr Łukasz Fafiński
  mgr Agnieszka Obrębska
  mgr Maciej Rynarzewski
   
Bibliotekarz dr Anna Bujko

 


Opis oddziału:

Oddział gromadzi i udostępnia: książki i czasopisma wydane przed 1945 rokiem (w tym stare druki), dokumenty kartograficzne, ikonograficzne, audiowizualne (płyty winylowe, CD, DVD, kasety video), mikrofilmy oraz mikrofisze. Udostępniane są prace doktorskie obronione na UWM oraz wydawnictwa z zakresu bibliologii oraz bibliografie ogólne i dziedzinowe. W Oddziale znajdują się także książki i czasopisma związane z regionem Warmii i Mazur. Zespół OZS zajmuje się tworzeniem Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.