• English
  • Polski

University Library

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Section for the European Documentation Centre

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, p. II, pok. 206 (Kolekcja Żółta)

tel.: 89 524-64-87

e-mail: cde@uwm.edu.pl

mgr Olga Gierulska, starszy bibliotekarz


Opis:

Funkcjonuje od 1998 r. jako jeden z ośrodków tego typu działających przy wyższych uczelniach w Polsce. Gromadzi i udostępnia dokumenty i wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej (w języku angielskim). Znajdują się tutaj krajowe wydawnictwa o tematyce unijnej.