• English
  • Polski

University Library

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Elżbieta Usowicz - bibliotekarz na medal

Elżbieta Usowicz nagrodzona przez Centralną Bibliotekę Rolniczą

20 listopada w Centralnej Bibliotece Rolniczej (CBR) im. Michała Oczapowskiego w Warszawie odbyła się uroczysta Gala z okazji 60. rocznicy powstania Biblioteki. Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie znalazła się wśród nagrodzonych instytucji wspierających i otrzymała pamiątkowy medal. Z kolei Elżbietę Usowicz, pracownika naszej uczelnianej biblioteki, uhonorowano dyplomem uznania oraz pamiątkowym medalem CBR.

Elżbieta Usowicz, pracownik Informacji Naukowej i Czytelni Czasopism, od 26 lat współpracuje z CBR przy tworzeniu Systemu Informacji o Gospodarce Żywnościowej (SIGŻ). - Od 1989 roku tworzę i wysyłam do CBR rekordy z czasopism uczelnianych z zakresu m.in. rolnictwa, przemysłu spożywczego, czy gospodarki leśnej – podkreśla Elżbieta Usowicz. Jest autorką kilku tysięcy opracowań widniejących w bazie bibliograficzno-abstraktowej SIGŻ.

Na zdjęciu medal pamiątkowy przedstawiający na awersie gmach Biblioteki CBR, a na rewersie postać Michała Oczapowskiego – patrona placówki, a także jednej z ulic Kortowa.

fot. Elżbieta Stawska