Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dane statystyczne


Sprawozdanie z działalności Biblioteki UniwersyteckiejStatystyka Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2017
(na podstawie Sprawozdania z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2017)


Stan zbiorów

 • Liczba książek (w woluminach) - 797 598
 • Liczba czasopism (w woluminach) - 188 409
 • Liczba zbiorów specjalnych (w jednostkach) - 62 788
 • Liczba baz danych (w tytułach) - 62
 • Liczba czasopism elektronicznych (w tytułach) - 89 000
 • Liczba książek elektronicznych (licencje na czas określony i nieokreślony) - 193 981

 

Udostępnianie

 • Liczba zarejestrowanych użytkowników - 36 525
 • Liczba wypożyczeń na zewnątrz (w jednostkach) - 288 533
 • Liczba udostępnień na miejscu (w jednostkach) - 274 411
 • Liczba odwiedzin w czytelniach - 195 407
 • Liczba zrealizowanych zamówień międzybibliotecznych krajowych i zagranicznych - 2 711

 

Usługi informacyjne

 • Liczba logowań do licencjonowanych baz danych - 207 126
 • Liczba ściągniętych dokumentów z pełnotekstowych baz danych i czasopism elektronicznych - 833 060

 

Biblioteka Cyfrowa UWM

 • Liczba obiektów zdigitalizowanych - 2 709 (521 w 2016 r.)
 • Liczba odwiedzin czytelników - 278 805

 

Pracownicy

 • Liczba etatów - 138
 • Liczba pracowników działalności podstawowej ze stopniem służbowym bibliotekarza dyplomowanego - 6
 • Liczba wystaw, zebrań naukowych i innych imprez - 28
 • Liczba publikacji pracowników (w tym zgłoszone do druku) - 45
 • Liczba wygłoszonych referatów - 13

 

Infrastruktura

 • Liczba miejsc do pracy dla użytkowników - 822
 • Liczba miejsc do pracy dla osób niepełnosprawnych - 10
 • Liczba stanowisk komputerowych dla użytkowników - 166

 


Statystyka Biblioteki Uniwersyteckiej za poprzednie lata
(na podstawie Sprawozdań z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za dany rok)