Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dane statystyczne


Sprawozdanie z działalności Biblioteki UniwersyteckiejStatystyka Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2018
(na podstawie Sprawozdania z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2018)


Stan zbiorów

 • Liczba książek (w woluminach) - 807 901
 • Liczba czasopism (w woluminach) - 191 041
 • Liczba zbiorów specjalnych (w jednostkach) - 63 684
 • Liczba baz danych (w tytułach) - 62
 • Liczba czasopism elektronicznych (w tytułach) - 89 000
 • Liczba książek elektronicznych (licencje na czas określony i nieokreślony) - 245 310

 

Udostępnianie

 • Liczba zarejestrowanych użytkowników - 35 766
 • Liczba wypożyczeń na zewnątrz (w jednostkach) - 217 649
 • Liczba udostępnień na miejscu (w jednostkach) - 224 461
 • Liczba odwiedzin w czytelniach - 168 999
 • Liczba zrealizowanych zamówień międzybibliotecznych krajowych i zagranicznych - 2 886

 

Usługi informacyjne

 • Liczba logowań do licencjonowanych baz danych - 692 361
 • Liczba ściągniętych dokumentów z pełnotekstowych baz danych i czasopism elektronicznych - 808 440

 

Biblioteka Cyfrowa UWM

 • Liczba obiektów zdigitalizowanych - 5 275 (67 w 2018 r.)
 • Liczba odwiedzin czytelników - 288 950

 

Pracownicy

 • Liczba etatów - 134
 • Liczba pracowników działalności podstawowej ze stopniem służbowym bibliotekarza dyplomowanego - 6
 • Liczba wystaw, zebrań naukowych i innych imprez - 69
 • Liczba publikacji pracowników (w tym zgłoszone do druku) - 21
 • Liczba wygłoszonych referatów - 11

 

Infrastruktura

 • Liczba miejsc do pracy dla użytkowników - 720
 • Liczba miejsc do pracy dla osób niepełnosprawnych - 10
 • Liczba stanowisk komputerowych dla użytkowników - 159

 


Statystyka Biblioteki Uniwersyteckiej za poprzednie lata
(na podstawie Sprawozdań z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za dany rok)