Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dyrekcja

Dyrektor

dr inż. Scholastyka Baran, starszy kustosz dyplomowany

ul. Oczapowskiego 12B, segment 3, p. II, pok. 205

tel.: 89 523-33-09

e-mail: scholastyka.baran@uwm.edu.pl
 Zastępca Dyrektora

mgr Jolanta Gałecka, kustosz

ul. Oczapowskiego 12B, segment 2, p. I, pok. 118-119

tel. 89 523-49-97, 89 523-33-09

e-mail: jolanta.galecka@uwm.edu.pl

 Zastępca Dyrektora

mgr Przemysław Zieliński, starszy bibliotekarz

ul. Oczapowskiego 12B, segment 3, p. II, pok. 204

tel.: 89 523-33-09

e-mail: przemyslaw.zielinski@uwm.edu.pl