Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Działalność organizacyjno-społeczna pracowników Biblioteki

Senat - dr inż. Scholastyka Baran.

Komisje senackie:

 • Senacka Komisja ds. Nauki - dr inż. Scholastyka Baran;
 • Senacka Komisja ds. Kadrowych - mgr Jolanta Gałecka;
 • Senacka Komisja ds. Dydaktycznych - dr inż. Scholastyka Baran;
 • Senacka Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej - mgr Katarzyna Bikowska.

Pozostałe komisje:

 • Komisja Etyki - mgr Agnieszka Obrębska;
 • Rada Biblioteczna:
  - dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej - dr inż. Scholastyka Baran;
  - przedstawiciele Biblioteki Uniwersyteckiej - mgr Agnieszka Obrębska, mgr inż. Jolanta Osiecka-Murawa, mgr Justyna Wojda, mgr Katarzyna Bikowska (sekretarz Rady Bibliotecznej);
  - przedstawiciele związków zawodowych - mgr Danuta Kołodziej (NSZZ "Solidarność"); mgr Magdalena Malanowicz (ZNP);
 • Wydziałowa Komisja ds. przeglądu warunków pracy:
  - mgr Iwona Myszko - wydziałowy społeczny inspektor pracy;
  - Janusz Szumowski - przedstawiciel dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej;
  - mgr Magdalena Malanowicz - przedstawiciel ZNP;
  - Tadeusz Kotowicz - przedstawicie NSZZ "Solidarność".

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Bibliotece Uniwersyteckiej:
- przewodnicząca - dr inż. Katarzyna Maćkiewicz;
- członkowie -  dr inż. Scholastyka Baran, mgr Bożena Bogdańska, mgr Maciej Rynarzewski.

Uczelniana Komisja Oceniająca - dr inż. Katarzyna Maćkiewicz

Związki zawodowe:

 • Związek Nauczycielstwa Polskiego:
  - przewodnicząca Oddziału ZNP w Bibliotece Uniwersyteckiej - mgr Magdalena Malanowicz;
  - członek Zarządu Uczelnianego - mgr Magdalena Malanowicz;
 • NSZZ "Solidarność":
  - przewodnicząca Koła nr 8 NSZZ "Solidarność" w Bibliotece Uniwersyteckiej - mgr Danuta Kołodziej;
  - członek Komisji Zakładowej - mgr Przemysław Zieliński;
  - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Helena Bartnik.