Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oddział Administracyjno-Techniczny

ul. Oczapowskiego 12B, segment 2, parter, pok. 8; segment 3, II p., pok. 206, 210

tel. 89 523-47-45, 89 523-33-09, 89 524-51-53

Specjaliści            mgr Ewa Łojek
  Helena Bartnik
  Janusz Szumowski
   
Konserwator Krzysztof Bączkowski

 


Opis oddziału:

Oddział Administracyjno-Techniczny zajmuje się obsługą administracyjną działalności i pracowników Biblioteki, a w szczególności obsługą sekretarską dyrektora i zastępców dyrektora Biblioteki oraz Rady Bibliotecznej, koordynacją płatności faktur, wysyłką i odbiorem korespondencji i transportu, sprawami pracowniczymi. Realizuje również zadania związane z obsługą medialną sal dydaktycznych i organizacją wystaw lub innych imprez w gmachu Biblioteki, nadzoruje stan techniczny budynku i jego infrastruktury oraz organizuje współpracę ze Strażą Uniwersytecką i innymi służbami uczelnianymi i pozauczelnianymi.