Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oddział ds. Komputeryzacji

ul. Oczapowskiego 12B, segment 2, p. I, pok. 118-119

tel. 89 523-49-97, 89 524-51-74

e-mail: bib.odk@uwm.edu.pl


Nadzór merytoryczny:   mgr Jolanta Gałecka, kustosz

Starszy kustosz dyplomowany   dr Ewa Rudnicka
   
Starszy bibliotekarz   mgr Katarzyna Rzempołuch-Pallasch
   
Specjaliści        mgr inż. Roman Moszczyński
  mgr Paweł Piecychna
  mgr Piotr Smogorzewski
  mgr Zbigniew Stadnik
   
Referent  mgr Dariusz Brzóska

Opis oddziału:

Zadaniem Oddziału jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania bibliotecznego systemu informatycznego w tym:

  • infrastruktury,
  • połączeń sieciowych i dostępu do Internetu,
  • sprzętu (komputery, drukarki, urządzenia audiowizualne, self-checki), 
  • zintegrowanego systemu bibliotecznego - Aleph,
  • oprogramowania użytkowego,
  • Czytelni Internetowej,
  • dydaktycznej sali komputerowej,
  • strony WWW,
  • systemu kontroli dostępu

oraz dostosowywaniem go do zmieniających się potrzeb użytkowników - bibliotekarzy i czytelników.