Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oddział Gromadzenia Zbiorów


ul. Oczapowskiego 12B, segment 3, p. I, pok. 104-107

tel.: 89 523-35-80, 89 524-51-15, 89 524-64-51

e-mail: bib.oddzial.gromadzenia@uwm.edu.pl


Kierownik:  mgr Agnieszka Obrębska, kustosz

Kustosze mgr Iwona Gawenda
  mgr Marzena Kozakiewicz
  mgr Anna Perzanowska
  mgr Irena Sadonis
   

Opis oddziału:

Oddział Gromadzenia Zbiorów zajmuje się pozyskiwaniem materiałów bibliotecznych zgodnie z Polityką zarządzania zasobami w systemie biblioteczno-informacyjnym UWM oraz wytycznymi gromadzenia zbiorów w BU UWM.

Zakres działania

  • gromadzenie wydawnictw zwartych, dokumentów dźwiękowych, audiowizualnych, kartograficznych poprzez zakup, dary i wymianę międzybiblioteczną
  • gromadzenie wydawnictw ciągłych: gazet i czasopism poprzez prenumeratę polską, zagraniczną, dary i wymianę międzybiblioteczną
  • tworzenie, we współpracy z władzami Uczelni, planu prenumeraty czasopism
  • realizacja zamówień na publikacje zgłoszone do zakupu przez pracowników naukowych (temat badawczy)
  • ewidencja wpływów
  • prowadzenie ksiąg akcesji i inwentarzy
  • kontrola poprawności i ciągłości numerów inwentarzowych
  • gospodarka dubletami
  • tworzenie skróconych opisów bibliograficznych w katalogu ALEPH
  • kopiowanie pełnych opisów bibliograficznych z katalogu centralnego NUKAT do systemu bibliotecznego ALEPH