Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oddział Gromadzenia Zbiorów


ul. Oczapowskiego 12B, segment 3, p. I, pok. 104-107

tel.: 89 523-35-80, 89 524-51-15, 89 523-32-74, 89 524-64-51

e-mail: bib.oddzial.gromadzenia@uwm.edu.pl


Kierownik:  mgr Agnieszka Obrębska, starszy bibliotekarz

Kustosze mgr Alicja Artemiuk
            mgr Wiesław Dąbrowski
  mgr Iwona Gawenda
  mgr Lidi Gawrońska
  mgr Marzena Kozakiewicz
  mgr Irena Sadonis
  mgr inż. Grażyna Zięba
   
Starsi bibliotekarze        mgr Agnieszka Radomska
   mgr Małgorzata Rokosa

 


Opis oddziału:

Oddział Gromadzenia Zbiorów zajmuje się pozyskiwaniem materiałów bibliotecznych zgodnie z Polityką zarządzania zasobami w systemie biblioteczno-informacyjnym UWM oraz wytycznymi gromadzenia zbiorów w BU UWM.

Zakres działania

  • gromadzenie wydawnictw zwartych, dokumentów dźwiękowych, audiowizualnych, kartograficznych poprzez zakup, dary i wymianę międzybiblioteczną
  • gromadzenie wydawnictw ciągłych: gazet i czasopism poprzez prenumeratę polską, zagraniczną, dary i wymianę międzybiblioteczną
  • tworzenie, we współpracy z władzami Uczelni, planu prenumeraty czasopism
  • realizacja zamówień na publikacje zgłoszone do zakupu przez pracowników naukowych (temat badawczy)
  • ewidencja wpływów
  • prowadzenie ksiąg akcesji i inwentarzy
  • kontrola poprawności i ciągłości numerów inwentarzowych
  • gospodarka dubletami
  • tworzenie skróconych opisów bibliograficznych w katalogu ALEPH
  • kopiowanie pełnych opisów bibliograficznych z katalogu centralnego NUKAT do systemu bibliotecznego ALEPH