Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oddział Kolekcji Dziedzinowych

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, p. II

e-mail: bib.kol.dziedz@uwm.edu.pl


Kierownik: mgr inż. Beata Kozera, kustosz

Kolekcja Nauk Społecznych (ŻÓŁTA)  tel.: 89 524-64-87, pok. 206

Kustosz mgr Monika Burzyńska
  mgr Katarzyna Jasińska
   
Starsi bibliotekarze    mgr Bożena Bogdańska  
  mgr Iwona Myszko
  mgr Natalia Niedźwiecka
  mgr Justyna Rogińska-Usowicz
  inż. Krystyna Dajnowska
   
Bibliotekarz mgr Urszula Łuszczyńska
   

Kolekcja Nauk Przyrodniczo-Technicznych (ZIELONA) tel.: 89 523-35-45, pok. 218

Kustosze        mgr inż. Anna Łukasik  
  mgr Teresa Ząbczyk
  mgr Stanisława Żakiewicz
  mgr Elżbieta Szemplińska
   
Starszy bibliotekarz mgr Justyna Wojda
  dr inż. Joanna Wysocka
   
Bibliotekarze mgr Gabriela Nazaruk
  mgr Aneta Pechta

Kolekcja Nauk Humanistycznych (NIEBIESKA) tel.: 89 524-51-43, pok. 215

Kustosze mgr Maria Jagłowska
          mgr Hanna Kantor-Bzdel
  mgr Iwona Korytko
  mgr Lucyna Kowalczuk
  mgr Joanna Wróblewska
   
Starszy bibliotekarz mgr Anita Bartnikowska-Szwarc
   
Bibliotekarz mgr Monika Krogulska-Krysiak  

 


Opis oddziału:

Oddział Kolekcji Dziedzinowych gromadzi i udostępnia najnowsze polskie i obce specjalistyczne wydawnictwa książkowe związane z tematyką danej kolekcji. Kolekcja Żółta- nauki społeczne, Kolekcja Zielona – nauki przyrodniczo – techniczne, Kolekcja Niebieska – nauki humanistyczne.

Zakres działania:

Udostępnianie zbiorów na miejscu i na zewnątrz

● Obsługa informacyjna użytkowników:

- pomoc w wyszukiwaniu literatury w źródłach drukowanych i elektronicznych

- udzielanie informacji katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych

● Dbałość o aktualizację i kompletność księgozbioru kolekcji dziedzinowych

● Zamawianie książkowych nowości wydawniczych

● Oprowadzanie wycieczek

● Dyżury w Czytelni Internetowej.