Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oddział Kontroli Zbiorów

ul. Oczapowskiego 12B, segment 3, I p., pok. 111-113

tel.: 89 524-63-48, 89 523-49-84

e-mail: bib.skontrum@uwm.edu.pl


Kierownik:  mgr Barbara Bieranowska, kustosz

Kustosze mgr Cezary Nałęcz
  mgr Gabriela Opolska-Moszczyńska
  mgr Alina Ważna
   
Starsi bibliotekarze  mgr Joanna Kaczkan
  mgr Małgorzata Masiuk
   
Bibliotekarz Mariola Dziedzic
   

Opis oddziału:

Oddział Kontroli Zbiorów zajmuje się kontrolą zbiorów bibliotecznych w oparciu o ewidencję wpływów i weryfikacją stanu faktycznego z zapisami w księgach inwentarzowych. Współpracuje z agendami BU i pracownikami dydaktycznymi UWM w zakresie selekcji księgozbioru. Weryfikuje wszelkie wątpliwości dotyczące egzemplarzy, na podstawie dostępnej dokumentacji i baz danych.

Zadania:

  • organizacja i prowadzenie okresowych, permanentnych oraz doraźnych kontroli zbiorów
  • udział w komisjach skontrowych
  • kontrolowanie w sposób ciągły materiałów narażonych na straty lub szczególnie cennych
  • sporządzanie protokołów kontroli, opracowywanie wniosków i zaleceń poskontrowych oraz kontrola ich realizacji
  • prowadzenie selekcji materiałów bibliotecznych oraz ustalanie zasadności ich ubytkowania
  • prowadzenie Rejestru Ubytków dla poszczególnych rodzajów materiałów