Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oddział Magazynów


ul. Oczapowskiego 12B, segment 3, parter, pok. 4

tel.: 89 524-51-61, 89 523-35-59


Kierownik: mgr Beata Bojarska, kustosz

Pracownicy oddziału:

Kustosze mgr Marta Kabzińska
  dr inż. Małgorzata Walczak-Wójciak
   
Starsi bibliotekarze mgr inż. Radosław Korniak
  mgr Tomasz Miszczak
  Tadeusz Kotowicz
   
Bibliotekarze mgr Irena Robak
  Andrzej Kamiński
  Iwona Koziełło-Poklewska
  Magdalena Miśkowiec
   

Opis oddziału:

  • realizuje zamówienia czytelników
  • odbiera zwroty materiałów magazynowych
  • permanentnie kontroluje prawidłowość układu zbiorów magazynowych
  • pobiera nowości wydawnicze oraz zbiory wycofane z innych kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej
  • współpracuje z działami opracowującymi zasoby biblioteczne w zakresie korygowania poprawności opisów biblioraficznych
  • uczestniczy w procesie selekcji zbiorów bibliotecznych.
  • obsługa komory fumigacyjnej
  • dyżury w Czytelni Internetowej.