Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oddział Opracowania Retrospektywnego

ul. Oczapowskiego 12B, segment 3, parter, pok. 7-8

tel.: 89 524-63-53, 89 523-35-87

email: bib.retro@uwm.edu.pl


Kierownik:   mgr Wiesława Olkowska, kustosz

Kustosze            dr Maria Konowalska
  mgr Barbara Gazińska
  mgr Hanna Pawłowska
  mgr Nina Zemła

Sekcja Zasobu Czasopism

ul. Oczapowskiego 12B, segment 3, parter, pok. 4, 9; IIIp., pok.210

tel.: 89 523-38-25, 89 524-64-52

email: bib.retro@uwm.edu.pl

Kierownik:   mgr Dorota Wolska, starszy bibliotekarz

Kustosze            mgr inż. Hanna Gierczak
  mgr Magdalena Malanowicz
  mgr Dorota Reczyńska
  mgr inż. Elżbieta Sikora
  mgr inż. Jolanta Wołos
   
Starsi bibliotekarze      mgr Agnieszka Radomska
  dr inż. Renata Zielonka

Zadania Oddziału Opracowania Retrospektywnego i Sekcji Zasobu Czasopism:                                                                                                                                                                                                                                                                          

  • Tworzenie katalogu księgozbioru Biblioteki w zintegrowanym systemie bibliotecznym Aleph.
  • Sporządzanie w formacie MARC21 rekordów bibliograficznych wydawnictw zwartych i ciągłych, zaopatrzonych w charakterystyki rzeczowe wyrażone w języku haseł przedmiotowych KABA,  we współpracy z Ośrodkiem Kontroli Rekordów Bibliograficznych NUKAT oraz z Ośrodkiem Kontroli Rekordów Kartoteki Haseł Wzorcowych NUKAT w Warszawie.
  • Melioracja katalogu mająca na celu zachowanie czystości i poprawności bazy bibliograficznej oraz utrzymanie jej spójności z obsługującymi ją kartotekami wzorcowymi. 
  • Tworzenie rekordów egzemplarza wydawnictw zwartych i ciągłych
  • Weryfikacja ewidencji wpływów wydawnictw ciągłych, nabytków sprzed 2012 roku.
  • Kompletowanie i porządkowanie ciągów sygnaturowych czasopism przez uzupełnianie braków.
  • Typowanie i przygotowanie wydawnictw zwartych i ciągłych do selekcji oraz sporządzanie protokołów, wykreślanie z inwentarza i prowadzenie rejestru ubytków czasopism.
  • Zarządzanie dubletami czasopism oraz prowadzenie Magazynu Dubletów Czasopism.