Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oddział Opracowania Zbiorów

ul. Oczapowskiego 12B, segment 3, p. I, pok. 109-110

tel.: 89 523-43-78, 89 524-63-71

e-mail: bib.oprac.zwartych@uwm.edu.pl


Kierownik:   mgr Beata Anek-Kucharek, kustosz

Kustosze            mgr inż. Janina Górecka
  mgr Beata Kurpiecka
  mgr Dorota Sikorska
   
Starszy bibliotekarz    dr inż. Aneta Wółkiewicz
  mgr Izabela Sokołowska

 


Opis oddziału:

Podstawowym zadaniem Oddziału jest tworzenie katalogu księgozbioru Biblioteki w zintegrowanym systemie bibliotecznym Aleph oraz jego melioracja. Zadanie to realizowane jest przez opracowanie formalne i rzeczowe wpływających na bieżąco do Biblioteki wydawnictw zwartych polskich i zagranicznych.

Opracowanie to polega na sporządzaniu w formacie MARC21, zgodnie z obowiązującymi standardami, rekordów bibliograficznych wydawnictw zwartych, dokumentów elektronicznych, dźwiękowych, druków muzycznych zaopatrzonych w charakterystyki rzeczowe wyrażone w języku haseł przedmiotowych KABA.

Realizacja tych zadań przebiega we współpracy z Ośrodkiem Kontroli Rekordów Bibliograficznych NUKAT, który w ramach współkatalogowania centralnego kontroluje poprawność tworzonych i modyfikowanych przez zespół Oddziału opisów katalogowanych wydawnictw oraz z Ośrodkiem Kontroli Rekordów Kartoteki Haseł Wzorcowych NUKAT w Warszawie, który czuwa na poprawnością tworzonych i modyfikowanych haseł wzorcowych formalnych i przedmiotowych.

Prace nad katalogiem komputerowym uwzględniają także prace melioracyjne, mające na celu zachowanie czystości i poprawności bazy bibliograficznej oraz utrzymanie jej spójności z obsługującymi ją kartotekami wzorcowymi.