Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Ośrodek Informacji Patentowej

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, p. I, pok. 106-112 - Oddział Zbiorów Specjalnych

tel. 89 524-63-44, 89 524 51-17

e-mail: oip@uwm.edu.pl


Opis oddziału:

Ośrodek świadczy usługi informacyjne wszystkim zainteresowanym informacją patentową. Oferuje bazy patentowe serii ESPACE na płytach CD i dostęp online do Urzędu Patentowego. Gromadzi czasopiśmiennictwo patentowe: „Biuletyn Urzędu Patentowego” i „Wiadomości Urzędu Patentowego”. Umożliwia dostęp do Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej.