Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bączkowski Krzysztof

Oddział Administracyjno-Techniczny
tel.: 
89 524 65 99
krzysztof.baczkowski@uwm.edu.pl