Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bartnik Helena

Oddział Administracyjno-Techniczny (Sekretariat)
tel.: 
89 523 33 09
helena.bartnik@uwm.edu.pl