Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bartnikowska-Szwarc Anita

Oddział Kolekcji Dziedzinowych
tel.: 
89 524 51 43, 89 524 51 56
anita.bartnikowska@uwm.edu.pl