Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bojarska Beata

Oddział Magazynów
tel.: 
89 524 51 61, 89 523 35 59
beata.bojarska@uwm.edu.pl