Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Borajkiewicz Elżbieta

Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism
tel.: 
89 523 49 57, 89 524 51 87
ela.borajkiewicz@uwm.edu.pl