Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dajnowska Krystyna

Oddział Kolekcji Dziedzinowych
tel.: 
89 524 64 87, 89 524 51 56
krystyna.dajnowska@uwm.edu.pl