Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kowalczuk Lucyna

Oddział Kolekcji Dziedzinowych
tel.: 
89 524 51 43, 89 524 51 56
lucyna.kowalczuk@uwm.edu.pl