Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kozakiewicz Marzena

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych
tel.: 
89 524 51 15
marzena.kozakiewicz@uwm.edu.pl