Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Koziełło-Poklewska Iwona

Oddział Magazynów
tel.: 
89 523 35 59
iwona.koziello-poklewska@uwm.edu.pl