Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Krogulska-Krysiak Monika

Oddział Kolekcji Dziedzinowych
tel.: 
89 524 51 43, 89 524 51 56
monika.krysiak@uwm.edu.pl