Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kurpiecka Beata

Oddział Opracowania Wydawnictw Zwartych
tel.: 
89 523 43 78
beata.kurpiecka@uwm.edu.pl