Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Lewandowska Olga

Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism
tel.: 
89 523 49 57, 89 524 63 08
olga.zmijewska@uwm.edu.pl